Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

 • Українська
 • English
 • Менеджмент

  Опубліковано 5 років назад

  За сучасних умов господарювання жодне підприємство чи державна установа не може обійтись без кваліфікованих фахівців з управління персоналом.
  Сучасні управлінці здатні забезпечувати інноваційний характер діяльності установ і підприємств соціально-трудової сфери суспільства. Аналіз ринку праці показує, що нині існує потреба саме в фахівцях з управління персоналом, а попит на управлінців такого фаху зростає.
  Особливість спеціальності полягає в органічному поєднанні економіки і менеджменту на всіх рівнях організації суспільної праці. Головним в сучасному менеджменті є особистість (персона) з притаманними для неї трудовими можливостями, матеріальними і духовними потребами. Тому майбутні професіонали, окрім ґрунтовного вивчення економіки і права, менеджменту й інформаційно-комп’ютерних технологій, теорію і практику соціально-економічних відносин і ділового спілкування.
  Людський ресурс – основна рушійна сила компанії, що є запорукою її успішного розвитку.

  Спеціалізація:

  • Менеджмент медичного та фармацевтичного обслуговування
  • Державна служба та державне управління
  • Кадровий менеджмент 

  МІСЦЕ РОБОТИ ВИПУСКНИКІВ:

  • державні та місцеві органи влади
  • промислові та торгівельно-посередницькі підприємства
  • іноземні компанії і фірми
  • підприємства малого і середнього бізнесу

  ПОСАДИ, НА ЯКИХ ПРАЦЮЮТЬ ФАХІВЦІ:

  • спеціаліст з питань управління персоналом
  • фахівець державної служби та державного управління
  • інспектор з кадрів підприємства
  • спеціаліст управління соціального захисту населення
  • менеджер з персоналу
  • економіст з організації та оплати праці
  • фахівець з питань зайнятості
  • менеджер з пенсійного страхування
  • спеціаліст адміністративних служб підприємств
  • менеджер з комерційної діяльності, регіонального розвитку та управління
  • менеджер з підбору, забезпечення та роботи з персоналом