Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

 • Українська
 • English
 • Туризм

  Опубліковано 5 років назад

  У світі та Україні туризм є однією з пріоритетних галузей економіки, яка забезпечує наповнення бюджету та вирішення багатьох соціально-економічних проблем.
  Реалізація мети та завдань, визначених державними програмами економічного та соціального розвитку потребують наявності достатньої кількості висококваліфікованих фахівців з вищою освітою, які будуть працювати на підприємствах туристичної галузі, в органах державного управління, у навчальних закладах.
  Вивчення теоретичних основ та аналіз особливостей функціонування туристичної галузі ставить на меті формування у студентів комплексу вмінь та навичок, необхідних для виконання професійної діяльності у сфері туризму.
  Важливим напрямом підготовки майбутніх фахівців є вивчення ними національного історико-культурного надбання та духовно-культурної спадщини інших народів. Усе це виховує свідомого, толерантного громадянина-патріота, який усвідомлює необхідність ефективної праці та підвищення іміджу України як туристичної держави на міжнародному рівні.

  Спеціалізації:

  • Менеджмент готельно-ресторанної справи
  • Менеджмент у сфері міжнародного туризму

  МІСЦЕ РОБОТИ ВИПУСКНИКІВ:

  • фірми, агенції, компанії та підприємства туристичної індустрії
  • екскурсійні фірми, бюро подорожей, музеї
  • туристичні, розважальні та санаторно-курортні комплекси
  • органи державного управління туризмом

  ПОСАДИ, НА ЯКИХ ПРАЦЮЮТЬ ФАХІВЦІ:

  • керівник підприємства, установи, організації у сфері відпочинку, культури і спорту
  • менеджер з організації діяльності туристського агентства
  • менеджер з персоналу туристичної фірми
  • організатор діяльності туристичних агентств та бюро подорожей
  • організатор туристських подорожей та міжнародних турів
  • організатор сільського (зеленого) туризму
  • керівний працівник апарату місцевих органів державної влади
  • спеціаліст державної служби з туризму
  • начальник відділу зовнішньоекономічної діяльності
  • головний спеціаліст науково-дослідницьких підрозділів
  • інспектор з туризму та санаторно-курортної справи
  • інструктор-методист з туризму
  • туризмознавець
  • викладач туризму у навчальному закладі