Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

 • Українська
 • English
 • Кафедра фінансів, обліку та економічної безпеки

  Опубліковано 5 років назад

  PJ0dZ1NdPeI

  Становлення сучасної фінансової системи України розпочалося з набуттям нашою державою незалежності. У першій половині 90-х років ХХ ст. реформуються фіскальні органи, казначейство, бюджетна система, розпочинають свою діяльність перші комерційні банки, кредитні спілки, страхові компанії. З розвитком цих процесів виникла потреба у кваліфікованих спеціалістах фінансового профілю.

  У 1994 році до підготовки спеціалістів фінансового сектору національної економіки долучається Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, який першим на Черкащині здійснив набір абітурієнтів на спеціальність «Фінанси».

  З 1996 року у структурі економічного факультету Уманського педагогічного інституту імені Павла Тичини, як самостійна структурна одиниця, створюється кафедра фінансів і кредиту, першим завідувачем якої стає Степаненко В. О., д. е. н., професор. У витоків кафедри також стояли Бондарук Т. Г., Музиченко А. C., Чвертко Л. А., Міщук О. В., Курмаєв П. Ю. та ін.

  З 2012 року на економічному факультеті розпочинається підготовка бакалаврів за напрямом підготовки «Облік і аудит» та магістрів за спеціальністю «Управління фінансово-економічною безпекою».

  Нині спеціальність «Фінанси і кредит» акредитована за найвищим IV рівнем акредитації, що дозволяє готувати бакалаврів, спеціалістів, магістрів на денній і заочній формах навчання.

  1 вересня 2015 року, на виконання вимог Закону України «Про вищу освіту», реформується економічний факультет і створюється на його базі Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти, в структурі якого розпочинає свою діяльність кафедра фінансів, обліку та економічної безпеки. Кафедру очолює Слатвінський Максим Анатолійович, к. е. н., професор.

  Головна мета науково-освітньої діяльності кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців з фінансів, банківської справи, страхування, обліку і аудиту, фінансово-економічної безпеки, які оволоділи фундаментальними знаннями та отримали практичні навички, достатні для працевлаштування на керівних посадах у фінансових структурах, освітніх закладах, банках, страхових компаніях, на вітчизняних та закордонних підприємствах тощо.

  Склад кафедри 13 осіб: 1 доктор економічних наук, 8 кандидатів економічних наук, 1 ст. викладач та 3 викладачі. Кафедра забезпечує викладання дисциплін циклу фундаментальної, професійної та практичної підготовки.

  Кафедра фінансів, обліку та економічної безпеки забезпечує підготовку фахівців за освітніми ступенями:

  Бакалавр

  •    071 «Облік і оподаткування»
  •    072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

  Магістр

  •    071 «Облік і оподаткування»
  •    072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
  •    073 «Менеджмент (Управління фінансово-економічною безпекою)»

  Перехресний вступ

  Студенти які отримали освіту будь-якого рівня (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст або магістр) за будь-якою спеціальністю і хочуть здобути іншу, мають можливість вступити на навчання за скороченим терміном навчання:

  Бакалавр

  Магістр

  Зарахування здійснюється за умови успішного складання іспитів і з урахуванням середнього бала додатка до диплома.

  Склад кафедри:

  • Слатвінський Максим Анатолійович – завідувач кафедри, к.е.н., професор
   Посада: завідувач кафедри Науковий ступінь: кандидат економічних наук Вчене звання: доцент Стаж роботи: понад 10 років Біографія У 2003 р. здобув вищу освіту в Уманському…
  • Курмаєв Петро Юрійович – д.е.н., професор
   Посада: професор Науковий ступінь: доктор економічних наук Стаж роботи: 15 років Біографія Вищу освіту здобув за спеціальністю «Фінанси» в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла…
  • Білошкурський Микола Васильович – к.е.н., доцент
   Посада: доцент Науковий ступінь: кандидат економічних наук Вчене звання: доцент Стаж роботи: 11 років Біографія Вищу освіту здобув за спеціальністю «Економіка підприємства» у Вищому закладі…
  • Демченко Тетяна Анатоліївна – к.е.н., доцент
   Посада: доцент Науковий ступінь: кандидат економічних наук Вчене звання: доцент Стаж роботи: 16 років Біографія Вищу освіту здобула за спеціальністю «Облік і аудит» в Одеському…
  • Холодна Ольга Віталіївна – к.е.н., доцент
   Посада: доцент Науковий ступінь: кандидат економічних наук Вчене звання: доцент Стаж роботи: 16 років Біографія Вищу освіту здобула за спеціальністю «Фінанси» в  Уманському державному педагогічному…
  • Чвертко Людмила Андріївна – к.е.н., доцент
   Посада: доцент Науковий ступінь: кандидат економічних наук Вчене звання: доцент Стаж роботи: понад 20 років Біографія Вищу освіту здобула в Київському технологічному інституті легкої промисловості.…
  • Бріт Оксана Віталіївна – к.е.н., доцент
   Науковий ступінь: к.е.н., доцент Тематика наукових досліджень: Організаційно-економічний механізм регулювання ринку праці фахівців з вищою освітою Викладає навчальні дисципліни: обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків…
  • Бержанір Інна Анатоліївна – к.е.н., старший викладач
   Посада: старший викладач Науковий ступінь: кандидат економічних наук Стаж роботи: 7 років Біографія Вищу освіту здобула за спеціальністю «Облік і аудит» в Уманському державному аграрному…
  • Стойка Сергій Олександрович – к.е.н., викладач
   Посада: викладач кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки Науковий ступінь Кандидат економічних наук Стаж роботи: 7 років Біографія: У 2008 році здобув вищу освіту в…
  • Осадчук Наталія Володимирівна – старший викладач
   Тематика наукових досліджень: Бюджетоспроможність регіону (на матеріалах центральних областей України) Викладає навчальні дисципліни: фінанси підприємств, фінансовий ринок, аудит Контактна інформація: nat_osadchuk@ukr.net Основні наукові праці Осадчук Н. В.…
  • Станіславчук Наталія Олексіївна – викладач
   Посада: викладач Біографія Народилась 25 лютого 1986 року в с. Велика Севястянівка, Христинівського району, Черкаської області. Громадянка України. З 1992 по 2003 навчалась у Великосевастянівській…
  • Корнієнко Тетяна Олександрівна – викладач
   Посада: викладач Стаж роботи: 5 років Біографія: Вищу освіту здобула в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Фінанси і кредит» (диплом магістра…
  • Кістол Анастасія Анатоліївна – викладач
   Посада: викладач Стаж роботи: 1 рік Біографія: Вищу освіту здобула в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Фінанси і кредит» (диплом магістра…
  • Река Юлія Юріївна – завідувач навчально-методичного кабінету
  • Яцула Яна Сергіївна – лаборант
  • Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра:

   1. Автоматизація економічних процесів (1С Бухгалтерія)
   2. Аналіз господарської діяльності
   3. Аудит
   4. Аудит персоналу
   5. Банківська справа

   Аналіз банківської діяльності

   Банківська система

   Банківські операції

   Безпека банківської діяльності

   1. Біржова справа:

   Біржова діяльність

   Біржовий ринок

   1. Банківське регулювання та нагляд
   2. Бухгалтерський облік
   3. Бухгалтерський облік (загальна теорія)
   4. Бухгалтерський облік в галузі:

   Бухгалтерський облік в туризмі

   Бухгалтерський облік у готельно-ресторанному бізнесі

   1. Бюджетна політика:

   Бюджетна система

   Бюджетний менеджмент

   1. Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання
   2. Вступ до фаху
   3. Гроші і кредит
   4. Грошово-кредитні відносини:

   Грошово-кредитні системи зарубіжних країн

   Кредитування і контроль

   1. Інвестиційна діяльність :

   Інвестування

   Інвестиційний аналіз

   Управління портфельними інвестиціями

   1. Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки
   2. Міжнародні розрахунки та валютні операції
   3. Наукове та методичне забезпечення діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки
   4. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
   5. Облік і аудит
   6. Облік і звітність в оподаткуванні
   7. Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства
   8. Облік у банках
   9. Облік у бюджетних установах
   10. Облікова політика підприємства
   11. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки на підприємстві
   12. Організація обліку у фермерських господарствах
   13. Податкова політика:

   Оподаткування суб’єктів підприємництва

   Податкова система

   Податкова система України

   Податковий менеджмент

   1. Страхування:

   Страхування

   Актуарні розрахунки у страхуванні

   Страховий менеджмент

   1. Судово-бухгалтерська експертиза
   2. Теорія безпеки соціальних систем
   3. Управління інвестиційними та фінансовими ризиками
   4. Управління проектами
   5. Управлінський облік
   6. Фінанси суб’єктів господарювання:

   Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва

   Фінанси підприємств

   1. Фінанси:

   Корпоративні фінанси

   Теорія фінансів

   Фінанси

   Фінанси і кредит

   1. Фінансова аналітика
   2. Фінансова санація:

   Фінансова санація та банкрутство підприємств

   Управління фінансовою санацією підприємства

   1. Фінансовий аналіз
   2. Фінансовий інжиніринг
   3. Фінансовий контролінг
   4. Фінансовий менеджмент:

   Фінансовий менеджмент

   Фінансовий менеджмент у банку

   Фінансовий менеджмент у малому бізнесі

   1. Фінансовий облік І
   2. Фінансовий облік ІІ
   3. Фінансовий ринок
   4. Фінансовий ринок:

   Ринок фінансових послуг

   Ринок цінних паперів

   Управління діяльністю фінансових посередників

   1. Фінансово-економічна безпека:

   Основи безпеки в галузі

   Управління фінансовою безпекою

   Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки

   1. Фіскальна політика
   2. Центральний банк та грошово-кредитна політика

  Графік проведення консультацій і керівництва самостійною роботою студентів викладачами кафедри

  Викладачі кафедри здійснюють активну наукову роботу, працюють над темою: «Проблеми фінансового забезпечення розвитку економіки та соціальної сфери». В межах цієї теми опублікувано ряд наукових та науково-методичних праць, у тому числі в міжнародних виданнях.

  Контактна інформація

  Адреса: Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 2, корп. №1, ауд. 314

  E-mail: kaf_financy@udpu.edu.ua

  Календар

  Грудень 2018
  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
  « Бер    
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31