Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

 • Українська
 • English
 • Кафедра маркетингу, менеджменту та управління бізнесом

  Опубліковано 5 років назад

  DSC_0390Історія кафедри маркетингу та управління бізнесом УДПУ

  Довгий час розвиток вітчизняної економіки перебував під впливом радянської економічної системи. Цей вплив позначився на всіх сферах життєдіяльності українського суспільства, в тому числі і системі освіти. Зокрема, потреба у фахівцях визначалась «згори», зв’язок з ринком та його потребами був слабким і як наслідок ефективність діяльності вітчизняних підприємств була посередньою.

   З переходом України на ринкові засади розвитку виникла об’єктивна потреба у спеціалістах нової формації. Ці фахівці повинні були вміти виявляти, створювати та задовольняти потреби споживачів; використовувати новітні технології формування позитивного іміджу товару, послуг, фірми та в цілому країни; володіти дієвими інструментами ефективного управління матеріальними, трудовими, фінансовими, інтелектуальними ресурсами на підприємствах різних форм власності; мати навики стратегічного бачення та мислення.

  Підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках можливе за рахунок залучення саме таких спеціалістів. Таких фахівців вже тривалий час готують закордоном, тоді як в межах колишнього радянського союзу перша кафедра, що почала випускати маркетологів, була створена лише на Львівщині у 1989 році.

  Реагуючи на об’єктивні вимоги ринку, наказом ректора Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини № 118 від 15 травня 2003 року на базі економічного факультету було створено кафедру маркетингу й розпочато підготовку майбутніх маркетологів на Черкащині.

  Викладацьку діяльність на кафедрі забезпечували спеціалісти, що мали значний науково-педагогічний досвід та практичні навики надання консалтингових послуг, проведення бізнес-семінарів, розробки і супроводу бізнес-проектів у сферах: маркетинг, менеджмент, управління персоналом, управління проектами та іншому. У витоків створення кафедри стоять такі молоді вчені як Чирва О.Г., Литвин О.В., Пачева Н.О. та інші.

  У липні 2012 року кафедра отримала сучасну назву – кафедра «Маркетингу та управління бізнесом».

  У цьому ж році був відкритий новий напрям підготовки  – «Управління персоналом та економіка праці» та спеціальність «Бізнес-адміністрування (МВА)».

  З 2006 р. керівництво кафедрою здійснювала Ольга Григорівна Чирва, д.е.н., проф., автор більше 100 публікацій. За вагомий особистий внесок у розвиток системи вищої освіти, розробку і впровадження в галузі науки була нагороджена грамотою Черкаської обласної державної адміністрації (2008 р.), почесною грамотою Міністерства освіти України (2009 р.), неодноразово була відзначена грамотами Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

  DSC_7367

  З 2018 року кафедру очолює Подзігун Світлана Миколаївна, к.е.н., доцент.

  Метою діяльності кафедри маркетингу та управління бізнесом є підготовка спеціалістів з маркетингу та управління, що мали б міцну теоретичну базу і практичні навички роботи у цих галузях та гідно представляли інтереси нашої країни на міжнародній арені.

  Викладачі кафедри забезпечують викладання фундаментального та професійно-орієнтованого циклу дисциплін ступеня «Бакалавр» спеціальностей «Маркетинг»,  «Менеджмент», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

  Бакалавр

  Магістр

  • 074 «Публічне управління та адміністрування

   Освітні програми:

   •   Адміністративний менеджмент
   •   Кадровий менеджмент та HR – технології

   Детальніше

  • 075 «Маркетинг»

   Освітні програми:

   •   Веб-маркетинг та електронна комерція
   •   Маркетинг-аналітика та бізнес-консалтинг

   Детальніше

  • 073 «Менеджмент»

   Освітні програми:

   •   Бізнес-адміністрування

   Детальніше

  • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

   Освітні програми:

   •   Оцінка бізнесу та інвестицій

   Детальніше

  Доцільність підготовки кафедрою спеціалістів названих напрямів та спеціальностей підготовки підтверджується як характеристиками працевлаштування випускників, так і прогнозами замовлень на фахівців названого профілю, розрахованими на основі замовлень підприємств та організацій регіону.

  Fotor01014151757

  Кафедра маркетингу та управління бізнесом досить молода, але вже має достатній науковий потенціал. Так, професорсько-викладацький склад кафедри представлений 2 докторами економічних наук; 5 кандидатами економічних наук; 2 старшими викладачами та 8 викладачами. Середній вік професорсько-викладацького складу – 31 рік, у т.ч. тих, що мають наукові ступені кандидатів наук – 29 років. Кафедра забезпечує викладання дисциплін циклу професійної та практичної підготовки зі спеціальностей економічного профілю, туризму та готельно-ресторанної справи.

  До особового складу кафедри належать:

  • Подзігун Світлана Миколаївна – доцент, кандидат економічних наук
   Посада: доцент Науковий ступінь: кандидат економічних наук Стаж роботи: 7 років Біографія: У 2005 р. здобула вищу освіту в Уманському національному університеті садівництва за спеціальністю…
  • Чирва Ольга Григорівна – професор, доктор економічних наук, професор
   Посада: директор інституту економіки та бізнес-освіти Науковий ступінь: доктор економічних наук Стаж роботи: понад 10 років Біографія У 2003 р. здобула вищу освіту в Уманській…
  • Гришова Інна Юріївна – професор, доктор економічних наук, доцент
  • Білошкурська Наталія Володимирівна – доцент, кандидат економічних наук, доцент
   Посада: доцент Науковий ступінь: кандидат економічних наук Вчене звання: доцент Стаж роботи: 6 років Біографія Вищу освіту здобула в ПВНЗ «Європейський університет» за спеціальністю «Фінанси» (диплом…
  • Богашко Олександр Леонідович – доцент, кандидат економічних наук, доцент
   Посада: доцент Науковий ступінь: кандидат економічних наук Стаж роботи: 11 років Біографія Навчався на економічному факультеті Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини з 1997…
  • Бондарук Ігор Сергійович – доцент, кандидат економічних наук, доцент
   Посада: доцент Науковий ступінь: кандидат економічних наук Стаж роботи: 7 років Біографія Вищу освіту здобув у 2007 р. в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини…
  • Дем’янишина Олеся Андріївна – доцент, кандидат економічних наук
   Посада: доцент Науковий ступінь: кандидат економічних наук Стаж роботи: 11 роки Біографія У 2003 р. здобула вищу освіту в Уманській державній аграрній академії за спеціальністю…
  • Король Інна Володимирівна – доцент, кандидат економічних наук
   Посада: доцент Науковий ступінь: кандидат економічних наук Стаж роботи: 4 роки Біографія У 2010 р. здобула вищу освіту в Київському національному економічному університеті імені Вадима…
  • Кузьменко Ольга Андріївна – доцент, кандидат економічних наук
   Посада: доцент Науковий ступінь: кандидат економічних наук Стаж роботи: 4 років Біографія У 2010 р. здобула вищу освіту в Уманському національному університеті садівництва за спеціальністю…
  • Пачева Наталія Олександрівна – доцент, кандидат економічних наук
   Посада: доцент Науковий стіпінь: кандидат економічних наук Стаж роботи: 10 років Біографія У 2005 р. здобула вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства» (диплом спеціаліста з відзнакою).…
  • Цимбал-Слатвінська Світлана Володимирівна – доцент, кандидат педагогічних наук
  • Танасійчук Юлія Вікторівна – старший викладач, кандидат економічних наук
   Посада: старший викладач Науковий ступінь: кандидат економічних наук Стаж роботи: 1 рік Біографія У 2011 р. здобула вищу освіту  в Уманському національному університеті садівництва за…
  • Стрембіцька Леся Леонідівна – старший викладач
   Посада:  старший викладач Стаж роботи: 19 років Біографія: Вищу освіту здобула в Уманській державній аграрній академії за спеціальністю «Аграрний менеджмент» (диплом спеціаліста з відзнакою). У…
  • Барвінок Максим Володимирович – старший викладач
   Посада: Ст.. викладач Науковий ступінь: —- Стаж роботи: 3,5 роки Біографія У 2008 р. здобув вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини…
  • Стрілець Валентина Михайлівна – старший викладач
   Посада:  ст.викладач Науковий ступінь:   Стаж роботи: 19 років Біографія: У 1986 р. здобула вищу освіту в Київському торговельно-економічному інституті за спеціальністю «Товарознавство і організація…
  • Автомеєнко Артем Андрійович – викладач
  • Гарматюк Олена Валентинівна – викладач
   Посада: викладач Науковий ступінь: Стаж роботи: 9 років Біографія У 2007 р. здобула повну вищу освіту в Приватному вищому навчальному закладі «Європейський університет», м. Київ…
  • Коган Наталія Юріївна – викладач
   Посада: Викладач Науковий ступінь:   Стаж роботи:   Біографія: З 1 вересня 2014 року ·         Вищу освіту у 2013 здобула  в Уманському національному університеті садівництва.…
  • Лопушан Руслан Петрович – викладач
   Посада: Інженер програміст інформаційно-обчислювального центру, викладач за сумісництвом Стаж роботи: 1 рік 10 місяців Біографія У 2015р. здобув базову вищу освіту в Уманському державному педагогічному…
  • Побережець Наталія Борисівна – викладач
   Посада: викладач Стаж роботи: 9 років Біографія: Вищу освіту здобула в Уманському національному університеті садівництва за спеціальністю “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” та отримала кваліфікацію магістра з…
  • Єременко Аліна Олександрівна – лаборант
  • Калінчук Наталія Анатоліївна – лаборант
  • Члек Вікторія Олександрівна – лаборант

  Викладачі кафедри ведуть значну наукову та науково-методичну роботу. З 2006 р. вони працюють над темою: «Умови реалізації національних економічних інтересів: маркетинговий та інтеграційний аспекти». В межах цієї теми опублікувано понад 150 наукових та науково-методичних публікацій, в тому числі у міжнародних виданнях. Готуються до захисту 3 кандидатські дисертації.

  З метою налагодження та підтримання зв’язків з провідними вітчизняними та зарубіжними науковцями, за ініціативи професорсько-викладацького складу проводяться конференції всеукраїнського та міжнародного рівнів.

  конф1 конф2

  конф3

  Кафедра маркетингу та управління бізнесом тісно співпрацює з Миколаївським національним аграрним університетом, Одеською національною академією харчових технологій, Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана, Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького, Національною академією статистики, обліку та аудиту, Вищою менеджерською школою Лєгніци, Карловим університетом та іншими; підтримує зв’язки з провідними вітчизняними підприємствами, серед яких Уманський тепличний комбінат, Кадрове агентство «Умань-Персонал», Митний пост «Умань», Рекламне агентство «Аеліта», ПАТ «Монфарм», АО «Стома» та іншими.

  уманьперсонал фотолегницы

  Значна увага на кафедрі приділяється творчому розвитку студентів, адже вміння креативно мислити та знаходити нестандартні способи розв’язання складних задач високо цінується на сучасному ринку праці. Щорічно викладачами кафедри ініціюється святкування тижня HR-менеджера та маркетолога.

  фото5 фото 8

  фото 7

  Традиційно студентам пропонується ряд заходів, які розширюють їх знання про професію. Серед них: демонстрація документальних фільмів на задану тематику, відвідання відкритих лекцій практиків-маркетологів та HR-менеджерів, екскурсії на приватні підприємства відповідної специфіки та інше.

  Навчитися працювати в команді, проявити свої лідерські якості та продемонструвати свої знання з фаху дають видозмінений аналог інтелектуальної телегри «Брейн-ринг» та гра «Монополія».

  Конкурси на кращу фотогазету, присвячену відповідному святу, робить можливим побачити образ маркетолога та спеціаліста по управлінню персоналом, що склався в уяві молоді, а також проявити себе в ролі журналіста та прес-редактора.

  фото 2(1) фото 1

  Професорсько-викладацький склад кафедри маркетингу та управління бізнесом переконаний, що висококваліфікований спеціаліст має володіти не лише ґрунтовними фаховими знаннями, але й бути всебічно розвиненим. Саме тому куратори груп протягом всього року піклуються про культурний розвиток своїх студентів. Завдяки їх турботливій роботі молодь дізнається більше про місто та регіон, де навчається, відвідуючи різноманітні музеї. Студенти кафедри є постійними глядачами численних картинних виставок, організованих у історико-культурному заповіднику «Стара Умань». Майбутні маркетологи та спеціалісти з управління полюбляють також екскурсії до інших міст, виступають у ролі організаторів численних свят на факультеті як-то День Вчителя, Хеловін, День Студента, День Святого Миколая та інших.

  Таким чином, спільна кропітка робота студентів та викладачів дає змогу сформувати активну, творчу особистість та професіонала своєї справи, який має можливість успішно працевлаштуватись як в Україні, так і закордоном.

  Графік проведення консультацій і керівництва самостійною роботою студентів викладачами кафедри

  Контактна інформація

  Адреса: Черкаська обл.,
  м. Умань,вул. Садова, 2,
  корп. №1, ауд. 308
  Тел.:(04744) 5-20-80;
  e-mail: mub@udpu.edu.ua

  Календар

  Грудень 2018
  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
  « Бер    
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31