Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

 • Українська
 • English
 • Танасійчук Юлія Вікторівна

  Опубліковано 3 роки назад

  Танасійчук

  Посада: старший викладач
  Науковий ступінь: кандидат економічних наук
  Стаж роботи: 1 рік
  Біографія
  У 2011 р. здобула вищу освіту  в Уманському національному університеті садівництва за спеціальністю “Фінанси і кредит”. (диплом спеціаліста).

  У грудні 2014 р. захистила дисертацію на тему “Стратегія і механізми управління розвитком аграрної сфери регіону”. У квітні 2015 р.  присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 — “Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка”.

  На кафедрі маркетингу та управління бізнесом працює з 2015 року.

  Сфера наукових інтересів: стратегічне управління, інвестиційні проекти в контексті аграрних підприємств, конкурентоспроможність.

  Читає курси: маркетинг промислового підприємства, маркетинг закупівель, товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності.

  Знання мов: українська, російська, англійська.

  Захоплення: вишивання бісером, виготовлення подарунків із цукерок, кулінарія.

  Електронна пошта: Yljsj@ukr.net

  Основні наукові праці:
  1.     Танасійчук Ю.В. Трансформація інвестиційних потоків в контексті конкурентоспроможності харчової промисловості України / Ю.В. Танасійчук // Економіка: реалії часу. Науковий журнал — 2013. – № 5(10). – с. 131-142.

  2.     Танасійчук Ю.В.  Методичні підходи до моніторингу поточної діяльності аграрних підприємств / Ю.В. Танасійчук // Збірник наукових доповідей. «Актуальні проблеми в сучасній науці. Варшава –  2013 – с. 111-115.

  3.     Танасійчук Ю.В.  Інноваційні трансформації аграрного виробництва України / Ю.В. Танасійчук // Збірник наукових доповідей. “Наукова робота, практика, розвиток, інновації”. –  2013. – с. 106-107.

  4.     Танасійчук Ю.В.  Методи оцінки ризиків інноваційних проектів у харчовій промисловості /  Ю.В. Танасійчук // Міжнародний університет бізнесу і права. Науково-виробничий журнал — 2014. – № 1(33). – с. 135-142.

  5.     Танасійчук Ю.В.  Реалізація інвестиційного проекту через призму інвестиційної ємності підприємства /  Ю.В. Танасійчук // Інвестиції: практика та досвід № 4. Фахове — 2014. – с. 42-46.

  6.     Танасійчук Ю.В. Інноваційний розвиток аграрної сфери в  контексті продовольчої безпеки України / Ю.В. Танасійчук // Економыка  харчовоъ промисловості. Науковий журнал. Одеса №2(22), 2014.

  7.     Танасійчук Ю.В. Механізми подолання ризиків у системі стратегічного управління розвитком агросфери регіону/ Ю.В. Танасійчук // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції УДПУ 28 вересня 2015 р. с. 82.

  8.    Танасійчук Ю.В. Сутність стратегічного планування соціально-економічного розвитку сільських територій / Ю.В. Танасійчук // Науково-практична конференція, Східноукраїнський інститут економіки та управління м. Запоріжжя. 2016 р. с. 77.