Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

 • Українська
 • English
 • Стрембіцька Леся Леонідівна

  Опубліковано 5 років назад

  DSC_2238

  Посада:  старший викладач
  Стаж роботи: 19 років
  Біографія:

  Вищу освіту здобула в Уманській державній аграрній академії за спеціальністю «Аграрний менеджмент» (диплом спеціаліста з відзнакою).

  У 2008 та 2013 роках проходила курси підвищення кваліфікації в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана зі спеціальності «Економічна теорія».

  У 2014 році успішно закінчила програму післядипломної освіти  в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання ВНЗ III-IV рівнів акредитації».

  Відповідальна по інституту економіки та бізнес-освіти за  впровадження дистанційних технологій у навчальний процес.

  Сфера наукових інтересів: національна економіка

  Читає курси: мікроекономіка, національна економіка, корпоративна соціальна відповідальність

  Знання мов: українська, російська, англійська

  Захоплення: психологія

  Електронна пошта: strembitska@gmail.com

  Основні наукові праці:

  1. Макроекономічні чинники формування конкурентоспроможності робочої сили на ринку праці України. Materialy VI mezinarodni vedecko-prakticko conference „Aktualni vymozenosti vedy-2010”.- Dil 3. Ekonomicke vedy: Praha. Publishing House „Education and Science” s.r.o.С. 44-49.
  2. Стрембіцька Л.Л. Модернізація освіти як чинник конкурентоспроможності робочої сили. Економіка України: фінансово-економічні проблеми інноваційного розвитку: колективна монографія. / Від. ред. В.Ф. Бесєдін, А.С. Музиченко. – К.: НДЕІ, – 2012. – С.417- 422.
  3. Стрембіцька Л.Л.Сучасний стан та проблеми виробництва молока та молочної продукції в Україні. Економічний вісник : збірник наукових праць. Вип. 6. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр “Візаві”, 2012. – С. 78-83.
  4. Стрембіцька Л.Л. Основні проблеми та пріоритети організації заробітної плати а Україні Політичні, правові та фінансово-економічні пріоритети розвитку економіки України: стратегія і перспективи. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 18 травня 2012 року. – Умань : Видавець «Сочінський». – 2012. – С.82-84.
  5. Стрембіцька Л.Л. Актуальні проблеми розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні /Л.Л. Стрембіцька // . Економічна теорія та практика : матеріали Інтернет конференції [15.03.2012]. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – С. 25-28.
  6. Стрембіцька Л.Л. Пріоритети впровадження корпоративної соціальної відповідальності в Україні: Матеріали VIІI Международной научно-практической конференции «Наука и образование без границ – 2012», 07-15 грудня 2012 р., Польша. – С. 94-97.
  7. Стрембіцька Л.Л. Актуальні проблеми банківського кредитування фізичних осіб в Україні: матеріали II Міжнародної Інтернет конференції [Економічна теорія та практика], (м. Умань, 12.03.2013). – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2013 – С. 244-248.
  8. Стрембіцька Л.Л. Оцінка інтенсивності впровадження корпоративної соціальної відповідальності в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [Економічний вісник]. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр “Візаві”, 2013. – С. 213-220.