Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

 • Українська
 • English
 • Стойка Віталій Олександрович

  Опубліковано 5 років назад

  DSC_0114

  Посада: доцент
  Науковий ступінь: кандидат економічних наук
  Стаж роботи: 11 років
  Біографія:
  У 2004 році здобув вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.У 2011 році захистив дисертацію на тему «Науково-практичні засади інвестування туристичної галузі», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством»
  Неодноразово проходив наукові стажування, тренінги, курси підвищення кваліфікації в Чернігівському державному інституті економіки та управління.Має багаторічний досвід практичної діяльності у сфері туризму.У 2014 році пройшов курси підвищення кваліфікації «Викладач-тьютор (організатор) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-IV ступенів».На кафедрі технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи працює понад 5 років. З 2015 року – на посаді доцента кафедри.

  Неодноразово був нагороджений грамотами Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

  Сфера наукових інтересів: управління розвитком туристичної галузі, стимулювання розвитку готельно-ресторанної індустрії, державне регулювання інноваційної діяльності на регіональному рівні.

  Читає курси: стратегічний інвестиційний менеджмент, ринкова трансформація економіки регіону, основи економічної теорії, економічна теорія.

  Знання мов: українська, російська, французька, англійська.

  Електронна пошта: esetua2@ukr.net

  Веб-сайт: laborator.wix.com

  Основні наукові праці:

  1.         Стойка В.О. Проблеми та перспективи розвитку сільського туризму в Україні / В.Ф. Савченко, В.О. Стойка // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. – Чернігів, 2010. – №4(8). – С. 5–12.

  2.         Стойка В.О. Актуальні проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі як пріоритетного напряму інвестування соціальної сфери / В.О. Стойка // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. – 2011. – № 1 (9). – С. 96-104.

  3.         Стойка В.О. Зарубіжний досвід інвестиційної політики в туристичній галузі та можливості його застосування / В.О. Стойка // Економічний простір: збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2011. – № 45 С. 94–106.

  4.         Стойка В.О. Напрями активізації інвестиційної діяльності в туристичній сфері України / В.О. Стойка // Економічний простір: збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2011. – №46. – С. 111–120.

  5.         Стойка, В. А. Основные направления инвестиционной политики в туристической отрасли / В. А. Стойка // Вектор науки ТГУ.– 2011. – № 2 (5). – С. 35–40.

  6.         Стойка, В. О. Основні напрями активізації розвитку сільського туризму в Україні / В. О. Стойка // Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ. – К.: Науковий світ, 2012. – Випуск 15. – С. 93–95.

  7.         Стойка В. О. Основні напрями підвищення конкурентоспроможності туристичної галузі України / В. О. Стойка // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. – 2013.

  8.         Стойка В. О. Инновации как основной фактор развития современной туристической отрасли / В. О. Стойка, С. О. Стойка // Социальная ответственность бизнеса / Сборник научных трудов: Международная научно-практическая конференция «Социальная ответственность бизнеса» / отв. редактор Ю. А. Анисимова. – Тольятти : Изд-во ТГУ. – 2014. – С. 147–154.

  9.         Стойка В. О. Соціальна відповідальність бізнесу – важлива складова агропродовольчого ринку / В. О. Стойка // Економіка харчової промисловості. –2014. – № 4 (24). – С. 79–84.

  10.     Стойка В. О. Роль стратегічного управління у стимулюванні розвитку туристичної галузі [Електронний ресурс] / В. О. Стойка, С. О. Стойка // Ефективна економіка. – 2015. – № 2. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3793.

  11.     Стойка В.О. Державно-приватне партнерство – рушійна сила інноваційного розвитку країни / В.О. Стойка // Агросвіт. – 2015. – № 6. – С. 36–40.

  12.     Стойка В.О. Інновації як чинник забезпечення ефективного суспільного виробництва / В.О. Стойка // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 6. – С. 28–31.