Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

 • Українська
 • English
 • Стойка Сергій Олександрович

  Опубліковано 5 років назад

  DSC_2262

  Посада: викладач кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки
  Науковий ступінь Кандидат економічних наук
  Стаж роботи: 7 років
  Біографія:
  У 2008 році здобув вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Фінанси» та отримав кваліфікацію магістр з фінансів (диплом з відзнакою).У 2012 році закінчив навчання в аспірантурі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством».З 2012 року приймав участь у розробці держбюджетної тематики на посаді молодшого наукового співробітника.У 2013 році пройшов шестимісячне стажування в Чернігівському державному інституті економіки і управління.

  У 2014 році пройшов курси підвищення кваліфікації «Викладач-тьютор (організатор) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-IV ступенів».

  В 2016 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Формування стратегії управління розвитком туристичної галузі в умовах економічної нестабільності», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 ‒ економіка та управління національним господарством

  На посаді викладача кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки працює з 2016 року.

  Сфера наукових інтересів: розробка стратегії управління розвитком національного господарства в умовах економічної нестабільності, державне регулювання ринкової економіки, планування та прогнозування соціально-економічного розвитку на державному та регіональному рівнях.

  Читає курси: бюджетування діяльності суб’єктів господарювання, управління інвестиційними та фінансовими ризиками, податкова система України, податковий менеджмент.

  Знання мов: українська, російська, англійська.

  Електронна пошта: stserg_1@ukr.net

  Основні наукові праці:

  1.    Стойка, С. О. Сучасні тенденції розвитку інноваційної діяльності в Україні / С. О. Стойка / Економіка України: соціальні аспекти інноваційної моделі розвитку. Колективна монографія. / За ред. В. Ф. Беседіна, А. С. Музиченка. – К.: НДЕІ. – 2007. – с. 264-267.

  2.    Стойка, С. О. Інноваційно-інвестиційна діяльність як складова економічного розвитку держави / С. О. Стойка / Економіка України: Проблеми економічного розвитку. Колективна монографія / За ред. В. Ф. Беседіна, А. С. Музиченка. – К.: НДЕІ. – 2007. – с. 385-393.

  3.    Стойка, С. О. Окремі аспекти бюджетної політики України на місцевому рівні / С. О. Стойка / Всеукраїнська студентська інтернет-конференція «Актуальні проблеми фінансової системи в контексті стратегії розвитку України», м. Умань.

  4.    Стойка, С. О. Видатки бюджету як головний інструмент регулювання соціально-економічного розвитку держави / С.О. Стойка // Всеукраїнська науково-практична конференція: «Економічний розвиток країни: проблеми, пріоритети, правові аспекти», 6-9 червня 2008 р., м. Умань.

  5.    Стойка, С. О. Роль бюджету у забезпеченні соціально-економічного розвитку держави / С. О. Стойка // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. м. Умань, 15-16 травня 2009 року (2 частина)

  6.    Стойка, С. О. Окремі аспекти оцінки інвестиційної привабливості туристичних підприємств України / С. О. Стойка / Економіка України: інноваційна стратегія українських реформ. / від. ред. В. Ф. Беседін, А. С. Музиченко. – К.: НДЕІ. – 2010. – С. 411-415.

  7.    Стойка, С. А. Направления формирования и разработки стратегии управления туристической отраслью Украины / С. А. Стойка // Вектор науки. – 2011. –  № 1 (4). – С. 36-40.

  8.    Стойка, С. О. Формування інвестиційної привабливості підприємств туристичної галузі України / С. О. Стойка // Економіка України: інвестиційно-інноваційна складова [колективна монографія] / за ред. В. Ф. Беседіна, А. С. Музиченка. К.: НДЕІ. –  2012. – С. 156-160.

  9.    Стойка, С. О. Аналіз туристично-рекреаційного комплексу Черкаської області / С.О. Стойка // Матеріали Міжнародної інтернет-конференції «Економічна теорія та практика», 15 березня 2012 р., м. Умань.

  10.              Стойка, С. О. Формування стратегії розвитку туристичної галузі України [Електронний ресурс] / С. О. Стойка. – Режим доступу : http://udpu1805.mybb3.net/viewtopic.php?t=37.

  11.              Стойка, С. А. Управление развитием туристической индустрии в условиях экономической нестабильности / С. А. Стойка / Международная научно-практическая конференция «Социальное управление в ХХІ веке: Личность-Общество-Бизнес-Власть», 16-17 мая 2013 г., г. Москва.

  12.              Стойка, С. О. Проблемні питання підготовки фахівців туристичної галузі / С. О. Стойка, В. О. Стойка / Міжнародна інтернет-конференція «Проблеми та технології підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації в умовах інноваційного розвитку суспільства». – Режим доступу : http://conf.inmad.vntu.edu.ua/fm/files/administratorsaytukonferencii_ materials_1364890711.doc.

  13.              Стойка С. О. Роль держави у розвитку туристичної індустрії України / С. О. Стойка, В. Ф. Савченко // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. – 2013. – № 01 (17). ­– С. 9-15.

  14.              Стойка, С. О. Організаційно-економічні засади управління туристичною індустрією в умовах економічної нестабільності / С. О. Стойка // Економічний простір. – 2013. – № 71. – С. 66-73.

  15.              Стойка С. О. Інновації в туризмі як чинник стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу / С. О. Стойка // Бізнес Інформ. – 2013. – № 12. – С. 197–201.

  16.              Стойка C. О. Инновации как основной фактор развития современной туристической отрасли / C. О. Стойка, В. О. Стойка // Социальная ответственность бизнеса / Сборник научных трудов: Международная научно-практическая конференция «Социальная ответственность бизнеса» / отв. редактор Ю. А. Анисимова. – Тольятти : Изд-во ТГУ. – 2014. – С. 147–154.

  Стойка В. О. Роль стратегічного управління у стимулюванні розвитку туристичної галузі [Електронний ресурс] / В. О. Стойка, С. О. Стойка // Ефективна економіка. – 2015. – № 2. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3793.