Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

 • Українська
 • English
 • Слатвінський Максим Анатолійович

  Опубліковано 5 років назад

  QHEKiU5V97c

  Посада: завідувач кафедри
  Науковий ступінь: кандидат економічних наук
  Вчене звання: доцент
  Стаж роботи: понад 10 років
  Біографія
  У 2003 р. здобув вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Економіка підприємства» (диплом спеціаліста з відзнакою).

  В 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Методи визначення економічної ефективності інвестицій в інноваційну діяльність», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 ‒ економіка та управління національним господарством.Неодноразово проходив наукові стажування, тренінги.

  У 2014 році пройшов курси підвищення кваліфікації «Викладач-тьютор (організатор) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації».

  У 2016 р. отримав диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Фінанси» в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

  Слатвінський М. А. працює в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

  З 2013 р. Чинний голова Ради молодих науковців університету.

  В 2015 році призначений на посаду завідувача кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки.

  Автор понад 70 наукових та науково-методичних праць. Виступає з доповідями на багатьох міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових і науково-практичних конференціях.

  Успішно поєднує навчально-виховну роботу з науково-дослідницькою. Бере участь у розробці університетських науково-дослідних проектів, є членом оргкомітетів багатьох конференцій різного рівня.

  За вагомий особистий внесок у розвиток національної науки, запровадження сучасних технологій навчання нагороджений грамотою Уманської районної ради (2016 р.),

  Сфера наукових інтересів: Активізація інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні. Проблеми фінансово-економічної безпеки

  Читає курси: Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки, Інвестиційний аналіз, Інвестування, Управління проектами

  Знання мов: українська, російська, англійська

  Електронна пошта: sl.m@ukr.net

  Основні наукові праці:
  1.     Слатвінський М. А. Сучасні підходи до оцінювання інноваційно-інвестиційних проектів / М. А. Слатвінський // Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць; [наук. ред. І. Г. Манцуров]. − К., 2010. – Вип. № 1(104). − С. 53-56.

  2.     Слатвінський М. А. Теоретичні передумови вибору методів оцінювання економічної ефективності інвестицій / М. А. Слатвінський // Інвестиції: практика та досвід. − 2011. – № 4. − С. 3-5.

  3.     Слатвінський М. А. Проблеми оцінювання інвестиційно-інноваційних проектів у довгостроковому періоді / М. А. Слатвінський // Інноваційна економіка. − 2011. – № 1 (20) . − С. 146-149.

  4.     Слатвінський М. А. Оцінювання інноваційного потенціалу національної економіки / М. А. Слатвінський // Вісник ТНЕУ. − 2011. – № 1. − С. 43-48.

  5.     Слатвінський М. А. Концептуальні засади визначення інноваційних пріоритетів економічного розвитку України / М. А. Слатвінський // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2011. – Вип. 76. − Ч. 2: Економіка. – С. 318-327.

  6.     Слатвінський М. А. Сталий розвиток сільських територій та його інноваційне забезпечення / М. А. Слатвінський // Стан та передумови стійкого розвитку аграрного сектору в умовах трансформаційних процесів у світовій економіці: Колективна монографія / Під ред. д.е.н., проф. О. Ю. Нестерчук (Частина 1). – Умань, ВПЦ “Візаві”, 2013. – 283 с.

  7.     Слатвінський М. А. Інвестиції як чинник модернізації економіки України / М. А. Слатвінський, А. С. Музиченко   // Інвестиції: практика та досвід. − 2014. – № 3. − С. 6-10.

  8.     Слатвінський М. А. Стан та проблеми залучення іноземних інвестицій на модернізацію економіки України / М. А. Слатвінський // Економіка і держава. − 2014. – № 3. − С. 40-44.

  9.     Слатвинский М. А. Проблемы модернизации экономики Украины: инвестиционный аспект / М. А. Слатвинский // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2014. – № 2 (7). − С. 62-66.

  10. Слатвінський М. А. Політика модернізації економіки та інвестиційний процес в Україні / М. А. Слатвінський // Інноваційна модель розвитку: тенденції та перспективи економічної трансформації : колективна монографія / за ред. В. Ф. Беседіна, А. С. Музиченко. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2014.– 247 с. – С. 153 – 161.

  11. Слатвинский М. А. (2014) «Экономическая безопасность в инвестиционной сфере: противодействие угрозам», Proc. Int. Conf. “The global economic dynamics as a stress factor of socio-political processes, cycles, crisis and conflicts”, Euro-Mediterranean Academy of Arts and Sciences (Athens), The University of Educational Management (Kyiv), Athens, pp. 264-268.

  12. Слатвинский М. А. Социальный аспект экономической безопасности в инвестиционной сфере / М. А. Слатвинский // Социальная ответственность бизнеса : сборник научных трудов. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2014. – С. 139-147.

  13. Слатвінський М. Стимулювання інвестування в інтелектуальний капітал та інновації як основу модернізації економіки / М. Слатвінський, О. Митяй // Вісник ТНЕУ. – 2014. – № 4. – С. 40-50.

  14. Слатвінський М. А. (2015) «Інституційні імперативи інвестиційної політики як засобу забезпечення економічної безпеки», Proc. Int. Conf. “Ukraine-EU. Modern technology, business and law”. Part 1. Modern priorities of economics, management and social development. Environmental protection collection, CNUT, Chernihiv, pp. 242-245.

  15. Слатвінський М. А. Економічна безпека в контексті інвестиційної політики / М. А. Слатвінський // Управління фінансово-економічною безпекою. – 2015. – № 1. − С. 42-50.

  16. Слатвінський М. А. Моніторинг рівня економічної безпеки в інвестиційній сфері / М. А. Слатвінський // Ukraine-EU. Modern Technology, Business and Law : collection of international scientific papers : in 2 parts. Part 1. Modern Priorities of Economics, Engineering and Technologies. – Chernihiv : CNUT, 2016. – 378 p. – pp. 253-255.