Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

 • Українська
 • English
 • Подзігун Світлана Миколаївна

  Опубліковано 5 років назад

  DSC_0024

  Посада: доцент
  Науковий ступінь: кандидат економічних наук
  Стаж роботи: 7 років
  Біографія:

  У 2005 р. здобула вищу освіту в Уманському національному університеті садівництва за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діялності», має диплом спеціаліста. У 2014 р. за спеціальністю «Фінанси і кредит» отримала диплом спеціаліста.

  У 2012 році захистила дисертацію на тему «Організаційно-економічні засади державного регулювання діяльності аграрних підприємств засобами оподаткування», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

  На кафедрі технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи працює з вересня 2015 року.

  Сфера наукових інтересів: міжнародний туризм, економічна безпека туристочної діяльності, управління маркетинговими комунікаціями готельно-ресторанного господарства.

  Читає курси: організація туристичних подорожей, ринок туристичних послуг, стратегія розвитку національного туризму, управління маркетинговими комунікаціями в готельно-ресторанному бізнесі.

  Знання мов: українська, російська, англійська.

  Основні наукові праці:

  1. Подзігун С.М. Зарубіжний досвід оподаткування аграрних підприємств / С.М. Подзігун // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Камянець-Подільський, 2009. – Вип. 17 (3). – С. 257-259.
  2. Подзігун С.М. Вдосконалення податкової системи аграрної сфери в Україні / С.М. Подзігун // Вісник Харківського національного аграрного університету. – Харків, 2009. – № 12. ¬ – С. 352-357. – (Серія «Економічні науки»).
  3. Подзігун С.М. Вдосконалення механізму прямого оподаткування в сільському господарстві / С.М. Подзігун // Бізнес-навігатор. – Херсон, 2010. – № 20. – С. 87-91.
  4.  Подзігун С.М. Оцінка системи оподаткування у сільському господарстві // С.М. Подзігун // Економіка: проблеми теорії та практика: [зб. нак. пр.]. Вип. 264: у 5 т. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010.
  5. Т. 5. – 2010. – С. 1249-1255.
  6. Подзігун С.М. Перспективи розвитку системи оподаткування сільгосппідприємств (соціологічний аспект) / С.М. Подзігун, П.М. Боровик // Інноваційна економіка. – Тернопіль, 2011. – №20/1. –С. 201-205.
  7. Подзігун С.М. Проблеми податкового регулювання сільськогосподарського виробництва / С.М. Подзігун // Вісник Харківського національного аграрного університету. – Харків, 2011. – С. 249-253. – (Серія «Економічні науки»).
  8. Подзігун С.М. Державна підтримка аграрного сектору економіки України в умовах членства в СОТ // А.С. Музиченко, С.М. Подзігун // Інноваційна економіка. – Тернопіль, 2011. – № 23/4. – С. 270-274.
  9. Подзігун С.М. Реформування бази справляння фіксованого сільськогосподарського податку як одного із інструментів державної підтримки сільськогосподарського виробництва // А.С. Музиченко, С.М. Подзігун // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право [науковий журнал]. – 2011. – № 2. – С. 76-81.
  10. Подзігун С.М. Вдосконалення механізмів справляння ПДВ в сільському господарстві// С.М. Подзігун // Бізнес-навігатор. – Херсон. – 2011. – № 25. – С. 109-115.
  11. Подзигун С.Н. Особенности государственного регулирования аграрной экономики в условиях рыночных отношений // А.С. Музыченко, С.Н. Подзигун // Вектор науки ТГУ. – 2013. – № 3/6. – С. 26-30. – (Серия: Экономика и управление).
  12. Подзігун С.М. Зарубіжний досвід податкового регулювання / С.М. Подзігун // Економіка України: фінансово-економічні проблеми інноваційного розвитку. / за. ред. В.Ф. Беседіна, А.С. Музиченка. – К.:НДЕІ, 2010 – 398 с.
  13. Подзігун С.М. Пріоритети реформування системи оподаткування аграрних підприємств / С.М. Подзігун // Економіка України: фінансово-економічні проблеми інноваційного розвитку. / за. ред. В.Ф. Беседіна, А.С. Музиченка. – К.:НДЕІ, 2013 – 477 с.