Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

 • Українська
 • English
 • Побережець Наталія Борисівна

  Опубліковано 4 роки назад

  DSC_6979

  Посада: викладач
  Стаж роботи: 9 років
  Біографія:
  Вищу освіту здобула в Уманському національному університеті садівництва за спеціальністю “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” та отримала кваліфікацію магістра з менеджменту  зовнішньоекономічної діяльності.

  На кафедрі маркетингу та управління бізнесом працює на посаді викладача з вересня 2014 року.

  У 2015 році пройшла курси підвищення кваліфікації «Викладач-тьютор (організатор) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації». Тема: «Дистанційний навчальний курс «Бізнес-планування: призначення, структура і зміст».

  Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Удосконалення експортно-імпортних відносин на ринку продукції олійних культур України» за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством».

  Сфера наукових інтересів: експортно-імпортна діяльність, міжнародні відносини, ринок продукції олійних культур України.

  Читає курси: бізнес-планування, управління персоналом, управління конфліктами, кадровий менеджмент.

  Знання мов: українська, російська, англійська

  Захоплення: психологія, кіно, спорт.

  Основні наукові праці
  1.Регулювання зовнішньої торгівлі на олійному ринку України. Міжнародний бізнес та менеджмент: проблеми та перспективи в умовах глобалізації / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції « Міжнародний бізнес та менеджмент: проблеми та перспективи в умовах глобалізації», 22-24 жовтня  2008 р. – Тернопіль: Економічна думка, 2008. – С.131-134.

  2.Розвиток олійно-жирового комплексу України в контексті міжнародної торгівлі. Тези наукової конференції / Редкол.: А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань,2009. – Ч. 2. – С. 134-135.

  3.Стимулювання експорту в аграрній сфері. V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція[«Новейшие научные достижения – 2009»] (Дніпропетровськ,27.02 – 05.03.2009 р.). – Dil 4, Ekonomicke vedy: Praha, Publishing House Education and Science” s. r. o. – С. 95-97

  4.Особливості маркетингових досліджень на олійному ринку України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Маркетингове забезпечення продовольчого ринку України»] (м. Полтава, 7-8 квітня 2009 р.). – Полтава. – 2009. – С. 84-86.
  5.Значення міжнародної конкурентоспроможності для аграрної сфери України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Ринкові трансформації та економічний механізм підвищення ефективності підприємств аграрного сектора»] (Харківський національний аграрний університет, 8-9 жовтня 2009 р.). – Харків. – 2009. – С. 257-258.

  6.Особливості розвитку олійної галузі в умовах членства України в СОТ. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції [«Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках»] (Одеський державний аграрний університет, 13-14 червня 2013 р.) – Одеса. – 2013. – С. 178-179.

  7.Побережець Н.Б. Перспективи розвитку експортного потенціалу України на світовому ринку олійних культур // Вісник Сумського національного університету. – 2008. – №8/1 (31). – С. 89-94.

  8.Побережець Н.Б. Удосконалення системи регулювання експортної діяльності на ринку олійних культур і продуктів їх переробки // Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК. – 2009. – №16(2).  – С. 123-129

  9.Побережець Н.Б. Зовнішньоекономічні аспекти розвитку ринку соняшникової олії // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць: спец. випуск. Аграрна економічна освіта в розбудові конкурентоспроможного сільського господарства України. – К. : КНЕУ, 2009. – С. 496-504.

  10.Побережець Н.Б. Оцінка конкурентоспроможності олійної галузі на світовому ринку // Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету: економіка АПК і природокористування. – 2009. – № 11. – С. 301-307.

  11.Побережець Н.Б., Харенко О.А., Бурляй О.Л. Маркетинг продукції олійних культур сільськогосподарських підприємств Черкаської області // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – 2012. – № 81. – С. 396-406.

  12.Побережець Н.Б. Тенденції кон’юнктури внутрішнього ринку олійних культур під впливом зовнішніх чинників // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – 2013. – № 82. – С. 225-406.

  13.Побережець Н.Б., Школьний О.О. Розвиток взаємовідносин між Україною та ЄС на ринку олійних культур // Економічний часопис – ХХІ. –  2013. – № 11-12(2). – С.11-14.

  14.Побережець Н.Б. Main aspects of trade in European union countries / Н.Б. Побережець // Пріоритети розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції     України: [збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції у заочній формі 26 лютого 2015 р.]  – Умань: ВПЦ «Візаві». – 2015. – С. 44-46.

  15.Побережець Н.Б. Особливості управління ризиком в аграрній галузі / Н.Б. Побережець // Пріоритети розвитку національної економіки України: стратегія і перспективи: [збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції 28 вересня 2015 року]. – Умань: ВПЦ «Візаві». – 2015. – С. 115–117.