Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

 • Українська
 • English
 • Підлісний Євген Васильович

  Опубліковано 5 років назад

  DSC_0015

  Посада: викладач
  Біографія:
  Вищу освіту здобув в 2003 році в Уманській державній аграрній академії, за спеціальністю «Облік і аудит».У 2007 р. закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом, за спеціальністю «Комерційне та трудове право».Планується захист дисертаційного дослідження на тему: «Новітні технології в управлінні інноваційним розвитком закладів вищої освіти».На кафедрі технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи працює 11 років. З 2011 року – на посаді викладача кафедри.Читає курси: географія туризму, туристичне країнознавство, моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг,   PR-технології в готельно-ресторанному бізнесі, організація анімаційної діяльності ,   інноваційні технології в туризмі , світовий туризм та готельне господарство .

  Знання мов: українська, російська, англійська.

  Захоплення: рибалка, спорт .

  Основні наукові праці:
  1. Підлісний Є.В. Напрями вдосконалення механізму державного регулювання процесу залучення іноземних інвестицій в Україні.//Міжнародна науково-практична конференція : „Інвестиції XXI століття в контексті програми ООН ЦРТ. Інвестиційно інноваційна модель розвитку в Україні. К. 2009.
  2. Підлісний Є.В. Особливості планування економічного розвитку України. Колективна монографія. Економіка України : сучасні проблеми реформування фінансової системи України. – Київ, 2010. – С. 245-248
  3. Підлісний Є.В. Основні напрями забезпечення планомірності економічного розвитку. Колективна монографія. Економіка України: інноваційна стратегія українських реформ К. 2010. – С. 160-166
  4. Підлісний Є. В. Особливості функціонування рекреаційних комплексів України / Є. В. Підлісний // Зб. матер. Всеукр. наук. – практ. конфер. «Проблеми та перспективи розвитку індустрії туризму. Роль туризму в економічному зростанні». – Умань : ПП Жовтий О.О., 2011.
  5. Підлісний Є.В. Роль і значення інформаційного забезпечення в туристичній індустрії // Перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні: регіональні аспекти: збірник тез за матеріалами Всеукр. наук.-практич. інтернет- конферен. / ред.. кол. А.Л. Бержанір та ін. – Умань (22 березня 2013 року): «Візаві», 2013. – С. 273-275
  6. Підлісний Є.В. Основні аспекти формування стратегії розвитку туристичних регіонів /Актуальні проблеми розвитку національної економіки : Матеріали Міжнародної інтернет-конференції – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. – С. 95–97
  7. Підлісний Є.В. Проблеми та перспективи розвитку готельного господарства// Перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні: регіональні аспекти: збірник тез за матеріалами III Всеукр. наук.-практич. інтернет- конферен. / ред.. кол. А.Л. Бержанір та ін. – Умань : «Візаві», 2015. – Ч.2.