Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

 • Українська
 • English
 • Петренко Павло Степанович

  Опубліковано 5 років назад

  DSC_2267

  Посада:   доцент
  Науковий ступінь:  кандидат економічних наук
  Стаж роботи: 46 років
  Біографія:

  Вищу освіту здобув в 1965 році у Калінінградському технічному інституті за спеціальністю «Інженер промислового виробництва».

  У 1984 році закінчив Академію народного господарства при Раді Міністрів СРСР за спеціальністю «Економіка, організація управління і планування народного господарства».

  У 1983 р. проходив місячне стажування в науково-дослідних центрах Франції (м. Париж, м. Нансі, м. Гренобль, м. Лєон) від Державного комітету науки і техніки СРСР.

  1984 р. пройшов стажування на тему: «Принципи дії вищих виконавчих органів держави» в Кабінеті міністрів Естонії (м. Талінн).

  У 1984 р. проходив стажування в Першого заступника Центрального Статистичного Управління СРСР (м. Москва, Росія).

  У 1992 р. захистив дисертацію на тему «Соціально-економічні проблеми підвищення якості продукції», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 «Економіка, організація управління і планування народного господарства».

  У 2000 р. пройшов стажування на тему: «Державний фінансовий контроль» у Міжнародній організації вищих органів фінансового контролю при ООН (м. Загреб (Хорватія), м. Братислава (Словаччина)).

  У 2007 р. пройшов стажування у Рахунковій палаті м. Варшава, м. Краків (Республіка Польща) з питань фінансового державного контролю і взаємодії з регіональними місцевими органами контролю.

  У 1987-1992 рр. працював у торговому представництві СРСР у Чехословаччині (м. Прага).

  1992-1993 рр. працював у Міністерстві закордонних справ УРСР начальником відділу зовнішньоекономічної діяльності.

  1994-1996 рр. працює у Кабінеті міністрів України в управлінні зовнішньоекономічних зв’язків.

  1996-1999 рр. працює у Верховній раді України заступником завідуючого секретаря комітету «Фінанси та банківська діяльність».

  З 1999-2009 рр. працює у Рахунковій палаті України заступником, начальником аналітично-методичного відділу, радником голови Рахункової палати.

  З травня 2010 р. працює в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

  Науково-технічні розробки знайшли впровадження в зарубіжних країнах.

  Має 2 запатентовані винаходи.

  Розроблена теорія і навчальний предмет «Аудит ефективності».

  Сфера наукових інтересів: зовнішньоекономічна зв’язки, система державного фінансового контролю, управління державою, взаємодія органів управління державних органів і органів державного фінансового контролю.

  Читає курси: управління інвестиційними та фінансовими ризиками, стратегія підприємства, аудит ефективності, капітал підприємства: формування та використання, економічна діагностика

  Знання мов: німецька, словацька, французька, польська, російська

  Захоплення: фізична і наукова праця

  Електронна пошта: artispet@ukr.net

  Основні наукові праці:

  1. Петренко П.С. Основи єдиної системи державного фінансового контролю в Україні (макроекономічний аспект).  Монографія. – К.: Знання України, 2006. – 280 с.
  2. Петренко П.С. Чи може в демократичній державі Рахункова палата бути розмінною політичною монетою? – Голос України 6  лютого 2007 № 21. С. 6-7.
  3. Петренко П.С. Що гальмує систему урядового контролю економіки України? ПЕРСОНАЛ науковий журнал. № 11-12/ 2007. С. 39-45.
  4. Петренко П.С. «Чорні  дірки» у державних фінансах. ПЕРСОНАЛ науковий журнал. № 3/2007. С. 12-18.
  5. Петренко П.С. Эхо  Чернобыля. Журнал Российской Федерации «Финансовый контроль РФ» № 4, 2007.
  6. Петренко П.С. Рахункова палата України: нові виклики і проблеми державного фінансового контролю. Голос України, 14 березня 2008, № 50. С.11.
  7. Петренко П.С. Шляхи модернізації бюджетного процесу. Урядовий кур’єр,  12 березня  2008, № 46. С. 8.
  8. Петренко П.С. Стратегічний курс держави – ефективне управління. Голос України. 02 вересня 2010,  № 162. С.  22.
  9. Петренко П.С. Модернізація української економіки: стратегія створення і розвитку її інноваційної складової. Мінекономіки України. Колективна монографія /за ред. Беседіна В.Ф., Музиченка А.С./.  – К. 2010.
  10. Петренко П.С. Тіньова економіка процвітає. А єдиної системи державного фінансового контролю немає. Голос України 23 липня  2011 (№ 113(5113).  С.5.
  11. Петренко П.С. Модернізація української економіки і державне управління. Актуальні проблеми економіки .  2011, № 9.
  12. Петренко П.С. Економічна наука і ефективність діяльності органів державного фінансового контролю. Фінанси України.  2011,  № 9
  13. Петренко П.С. Економіка України: проблеми та перспективи інноваційного розвитку. Колективна монографія /за ред.. Беседіна В.Ф., Музиченка А.С./.  – К. 2011.
  14. Навчальний посібник з грифом МОН України: гриф надано 12.09.2012 р. №1/11-14383 «УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ. АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ»., 308 с.
  15. Петренко П.С. Національна інноваційна система проблеми транснаціональної дифузії знань. Колективна монографія. Економіка України: фінансово-економічні проблеми інноваційного розвитку.  // Відп. Ред.. В.Ф. Беседін, А.С. Музиченко. – К.: НДЕШ, – 20012.  С. 234-239.
  16. Петренко П.С. Еволюція сучасних уявлень про державний бюджет України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. – Тернопіль-Чортків, 26-27 квітня 2012 р. С. 313-315.
  17. Петренко П.С. Ефективність діяльності органів державного фінансового контролю України // Фінанси України// 2012. – № 7.  – С. 101 – 108.
  18. Петренко П.С. Економічна наука і діяльності органів фінансового контролю в Україні // Вісник Східноєвропейського університету і менеджменту  – 2012. – № 2. – С. 112-120.
  19. Петренко П.С. Аудит ефективності: проблеми теорії і правового регулювання Економічний аналіз (збірник наукових праць). 2012 рік. Тернопільський національний економічний університет. Випуск 11. Частина 1. – С. 196 – 200.
  20. Петренко П.С. Фінансовий план як складова бізнес-плану готельно-ресторанного комплексу. Збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні: регіональні аспекти. 22 березня 2013 року. – С. 96-99.
  21. Петренко П.С. Результати інноваційної політики залежать від «економіки знань». Інноваційна складова сучасної економічної динаміки: колективна монографія / за ред.. В.Ф. Беседіна, А.С. Музиченка. – Умань: ФОП жовтневий О.О. 2013. – 362 с.
  22. “Проблеми економічного росту України”. Економічний аналіз (збірник наукових праць). Тернопільський національний економічний університет. Випуск 14, 2013 р.
  23. Петренко П.С. Гальмування динамічного розвитку – результат низької ефективності управління. // Голос України. – № 96 (5596) від 25 травня 2013р.