Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

 • Українська
 • English
 • Пачева Наталія Олександрівна

  Опубліковано 5 років назад

  VllekVnC6GA

  Посада: доцент
  Науковий стіпінь: кандидат економічних наук
  Стаж роботи: 10 років
  Біографія

  У 2005 р. здобула вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства» (диплом спеціаліста з відзнакою).

  У 2009 р. проходила курси підвищення кваліфікації в ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю «Менеджмент організації. Маркетинг».

  У 2014 р здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Маркетинг» (диплом спеціаліста з відзнакою).

  У травні 2015 р. захистила дисертацію на тему «Місце позаекономічних інститутів у відтворенні соціального капіталу», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки».

  У 2015 році пройшла курси підвищення кваліфікації «Викладач-тьютор (організатор) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації».

  Сфера наукових інтересів: вплив позаекономічних інститутів на відтворення соціального капіталу

  Читає курси: менеджмент персоналу, маркетинг.

  Знання мов: українська, російська, англійська.

  Захоплення: фотографія, рукоділля.

  Електронна пошта: nataliapacheva@udpu.edu.ua

  Основні наукові праці:

  1. Пачева Н.О. Структуризація позаекономічних інститутів / Н.О. Пачева // Економіка України: фінансово-економічні проблеми інноваційного розвитку. Колективна монографія. – К.: НДЕІ. – 2012. – С. 426-430.
  2. Пачева Н.О. Теоретичні основи походження поняття «інститут» / Н.О. Пачева // збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: А.Ф. Головчук (відп.ред.) та ін.. – Умань, 2011. – Вип. 76. – Ч. 2: Економіка. – С.293-298.
  3. Пачева Н.А. Особенности структуры внеэкономических институтов / Н.А. Пачева // Вектор науки Тольятинского государственного университета. Серия: Экономика и управление, 2012. – № 2 (9). – С. 64-66.
  4. Пачева Н.О. Структура позаекономічних інститутів та їх роль у суспільному відтворенні / Н.О. Пачева // науковий журнал «Міжнародна економічна політика». Спеціальний випуск. У 2 частинах. – Частина 1. – КНЕУ, 2012. – С. 165-172.
  5. Pacheva N. Research of structure of noneconomic institutes / N. Pacheva // сборник научных трудов “Nauka i studia” Ekonomiczne nauki, Przemysl, Poland, 2012. – № 16(61). – P. 83-90.
  6. Пачева Н.О. Особливості формування позаекономічних інститутів у контексті економічного розвитку / Н.О. Пачева // “Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія “Економічні науки”: науковий збірник. – Чернігів: Черніг. Держ. Технол. Ун-т, 2012. – № 4 (62). – С. 75-80.
  7. Пачева Н.А. Внеэкономические институты в контексте постиндустриального преобразования / Н.А. Пачева // Всеросийский журнал «Вестник Академии знаний», 2013. – № 1 (4). – С. 58-61.
  8. Пачева Н.О. Довіра як основа формування соціального капіталу / Н.О. Пачева // Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал. – Хмельницький: ПВНЗ “Університет економіки і підприємництва” ПП “Інститут економіки, технологій і підприємництва”, 2013. – Вип. 4 (21). – С.320-323.
  9. Пачева Н.О. Роль держави в системі відтворення соціального капіталу // Международное научное издание. Сборник научных трудов. – Выпуск 2. Том 23. – Иваново: МАРКОВА АД, 2014. – С. 15- 20.
  10. Пачева Н.О. Місце формальних та неформальних інститутів у соціальному управлінні / Н.О.Пачева // матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. [„Пріоритети розвитку національної економіки України: стратегія і перспективи”], (м. Умань, 28 вересня 2015 р.). – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015. – С. 52-54.