Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

 • Українська
 • English
 • Литвин Оксана Вікторівна

  Опубліковано 4 роки назад

  DSC_7070

  Посада: викладач
  Стаж роботи: 10 років
  Біографія:
  У 2001 р. здобула вищу освіту в Уманській державній аграрній академії за спеціальністю «Менеджмент організацій», отримала спеціальність менеджера – економіста має диплом спеціаліста.У 2008 році проходила курси підвищення кваліфікації в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана за спеціальністю «Економіка підприємства»

  У 2015 році проходила курси підвищення кваліфікації «Викладач – тьютор (організатор) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ – IV ступенів»

  На кафедрі технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи працює з вересня 2015 року.

  Сфера наукових інтересів: Сучасні форми прояву капіталу в трансформаційній економіці

  Читає курси: Історія розвитку світового туризму, Управління тур підприємством, Основи туризмознавства, Економіка туризму, Організація транспортних послуг

  Знання мов: українська, російська, англійська.

  Основні наукові праці:
  1. Литвин О.В. Людський капітал в сучасних ринкових відносинах/ О.В.Литвин// Економіка України: інноваційна стратегія управлінських реформ. Колективна монографія.-К.:НДЕІ.-2010.2. Литвин О.В. Развитие человеческого капитала в современных рыночных отношениях / О.В.Литвин//  материалы І Межд.науч.-практ. конф. [Глобальные проблемы модернизации национальной экономики], (Тамбов,2012). – ТРОО “Бизнес-Наука-Общество”. – С.280-284

  3. Литвин О.В.. Капиталистические отношения: механизм трансформации / О.В.Литвин // Вестник Поволжского государственного университета сервиса. Серия Экономика, 2014. – № 4 (24)

  4. Литвин О.В. Розвиток та роль ринку капіталу в різних сферах економіки / О.В.Литвин // Інноваційна модель розвитку: тенденції та перспективи економічної трансформації. Колективна монографія.-К.:НДЕІ.-2014.

  5. Верба Д.В., Литвин О.В. Специфіка сучасного етапу господарського розвитку в контексті еволюції форм капіталу/ Д.В.Верба, О.В.Литвин // Україна: аспекти праці . – №4

  6. Литвин О.В. Взаємодія праці та капіталу в сучасних умовах глобалізації / О.В.Литвин // Пріоритети розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції України: Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції. – Умань : УДПУ. – 2015. – С. 40-42