Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

 • Українська
 • English
 • Колісніченко Поліна Тимофіївна

  Опубліковано 3 роки назад

  DSC_0033 (2)

  Посада:  викладач кафедри технологій та організації туризму
  Науковий ступінь:  кандидат економічних наук
  Стаж роботи:  4 роки
  Біографія:
  Вищу освіту здобула в 2005 році за спеціальністю початкова освіта (диплом ЕР № 27769890 виданим Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини від 30.06.2005) Друга освіта за спеціальністю економіка підприємства (диплом 12 ДСК № 155575 виданим Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини від 30.07.2007) . У 2014 р. захистила дисертацію на тему «Податкові важелі державного регулювання розвитку малого підприємництва», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю економіка та управління національним господарством (диплом ДК № 026667 від 26.02.2015).
  У 2015 році пройшла курс підвищення кваліфікації за напрямком « Організація   дистанційного навчання», університет менеджменту освіти (м.Київ ).
  Має багаторічний досвід практичної діяльності у сфері торгівлі, туризму.
  На кафедрі технологій та організації туризму працює з 2015 року – на посаді викладач кафедри.Сфера наукових інтересів: регулювання економіки регіону, діяльність туристичних комплексів та дозвілля, державне регулювання систем вищої освіти, «тіньової економіки», інноваційної економіки

  Читає курси: «Управління розвитком регіонального туризму», «Експертиза якості послуг в туризмі»

  Знання мов: українська, польська, російська, німецька, італійська.

  Захоплення: економіка, туризм, інновації.

  Основні наукові праці:

  1. Колісніченко П.Т. Регіональні аспекти розвитку малого бізнесу в Україні/ П.Т. Колісніченко // Економіка України: соціальні аспекти інноваційної моделі розвитку: колективна монографія / Від. ред. В.Ф. Беседін, А.С. Музиченко. – К.: НДЕІ, 2007. – С. 385 – 390.
  2. Колісніченко П.Т. Теоретичні аспекти податкового регулювання підприємницької діяльності в Україні/ П.Т. Колісніченко // Економіка України: проблеми економічного розвитку: колективна монографія / Від. ред. В.Ф. Беседін, А.С. Музиченко. – К.: НДЕІ, 2007. – С. 172 – 178.
  3. Колісніченко П.Т. Макроекономічна сутність оподаткування малого бізнесу/ П.Т. Колісніченко // Науковий вісник УДПУ , випуск № 2: зб. наук. праць. – Умань: УДПУ, 2008. – С. 75– 81.
  4. Колісніченко П.Т. Практика реалізації податкової політики та її ефективність в умовах становлення ринкових відносин/ П.Т. Колісніченко // Економіка України: макропроблеми розвитку: колективна монографія / Від. ред. В.Ф. Беседін, А.С. Музиченко. – К.: НДЕІ, 2008. – С. 274 – 279.
  5. Колісніченко П.Т. Концепція держаної регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності / П.Т. Колісніченко // Економіка України: стратегічне планування: колективна монографія / Від. ред. В.Ф. Беседін, А.С. Музиченко. – К.: НДЕІ, 2008. – С. 488 –496
  6. Колісніченко П.Т. Макроекономічна сутність оподаткування малого бізнесу / П.Т. Колісніченко // Науковий вісник економічного факультету Уманського державного педагогічного університету : зб. наук. праць – Умань: УДПУ. – 2008. – Вип. 2. – С.75-82.
  7. Колісніченко П.Т. Напрями реформування податкової системи України /П.Т. Колісніченко // Економіка: проблеми теорії та практики : [зб. наук. пр.]. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 250 : в 9 т. – Т. 5. – С. 1080–1083.
  8. Колісніченко П.Т. Аналіз динаміки податкових надходжень від суб’єктів малого бізнесу / П.Т. Колісніченко // Економіка: проблеми теорії та практики. Випуск 256, том 5: збірник наукових праць. – Дніпропетровськ :ДНУ, 2009.– С. 1338– 1341.
  9. Колісніченко П.Т. Історичні аспекти становлення та розвитку податкової системи України / П.Т. Колісніченко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [Vědecký průmysl evropského kontinentu]. – Прага, 2009. – С.51-53.
  10. Колісніченко П.Т. Аналіз основних етапів становлення сектору малого бізнесу в Україні / П.Т. Колісніченко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [Wykształcenie i nauka. bez granic]. – Перемишль, 2009. – С.60-62.
  11. Колісніченко П.Т. Прогнозування обсягів податкових надходжень від суб’єктів малого підприємництва/ П.Т. Колісніченко // Економічна, том №  12 – Софія, 2009 – С. 61-63
  12. Колісніченко П.Т. Напрями реформування спрощеної системи оподаткування/ П.Т. Колісніченко // Економічний простір. – Вип. № 33: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010. – С. 132– 138.
  13. Колісніченко П. Т. Методичні підходи до розрахунку податкового навантаження на мікроекономічному рівні / П. Т. Колісніченко // Науковий вісник Буковинської державної фінансової         академії: зб. наук. праць – Чернівці: Буковинська державна фінансова академія . – 2010. –         Вип. 1. – С. 49–55.
  14. Колісніченко П.Т. Напрями удосконалення державного регулювання підприємницької діяльності / П. Т.         Колісніченко // Наука й економіка. – 2010. – № 4 (20). – С. 170-173.
  15. Колісніченко П.Т. Податкові важелі державного регулювання підприємницької діяльності /П.Т. Колісніченко // Ефективна економіка. – 2014. – №4. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/
  16. Колесниченко П.Т. Прогнозирование налоговых поступлений от субъектов предпринимательской деятельности / П.Т. Колесниченко// Экономика и социум. – 2014. – №12. – Режим доступу: http://iupr.ru/domains_data/files/zurnal_12_2014/Kolisnichenko.pdf
  17. Колісніченко П.Т. Аналіз сучасних підходів до державного регулювання підприємницької діяльності / П.Т. Колісніченко, П.Ю. Курмаєв // Молодий вчений. – 2014. – №13. – С.42-46. Особистий внесок: обгрунтовано основні складові системи державного регулювання малого підприємництва