Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

 • Українська
 • English
 • Кістол Анастасія Анатоліївна

  Опубліковано 3 роки назад

  Кістол

  Посада: викладач
  Стаж роботи: 1 рік
  Біографія:
  Вищу освіту здобула в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Фінанси і кредит» (диплом магістра з відзнакою). Навчається у магістратурі за спеціальністю «Бізнес-адміністрування».

  В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини працює 3 роки, на посаді викладача кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки – з 1 вересня 2015 року.

  Сфера наукових інтересів: фінансові проблеми реалізації соціальної політики

  Читає курси: фінанси, корпоративні фінанси, теорія фінансів, вступ до фаху, обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків, центральний банк та грошово-кредитна політика

  Знання мов: українська, російська, англійська

  Електронна пошта: anastasiia_kistol@ukr.net

  Основні наукові праці:

  1. Кістол А. А. Проблеми та напрями вдосконалення обліку виробничих запасів / І. А. Бержанір, Т. А. Демченко, А. А. Кістол // Економічний простір. – 2016. – № 107. – С. 161–168.

  2. Кістол А. А. Соціальний захист населення як складова соціальної політики держави          / О.А. Поліщук, А.А. Кістол  // Економічний вісник: збірник наукових праць. Вип. 10. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. – С. 98 – 100.

  3. Кістол А. А. Управління персоналом як невід’ємна складова функціонування підприємства  / Я.С. Яцула, А.А. Кістол  // Економічний вісник: збірник наукових праць. Вип. 10. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. – С. 48 – 50.

  4. Кістол А. А. Ринок праці в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку                 / Я.О. Мальованець, Н.І. Петькова // Економічний вісник: збірник наукових праць. Вип. 10. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. – С. 71 – 73.

  5. Кістол А. А. Фінансова стратегія підприємства: теоретичні аспекти / С.С. Сторожук, І.В. Назаренко // Економічний вісник: збірник наукових праць. Вип. 10. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. – С. 122 – 124.

  6. Кістол А.А. Фінансово-економічна безпека банку /А.А. Кістол // Інструменти фінансово-кредитного розвитку економіки України та її регіонів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів. – 1 квітня. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2016. – С. 105 – 106.

  7. Кістол А.А. Рейдерство – основна загроза діяльності банку / А.А. Кістол // Економічний вісник: збірник наукових праць. Вип. 10. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. – С. 45 – 48.

  8. Кістол А.А. Особливості маркетингу міжнародного туризму / А.А. Кістол // Перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні: регіональні аспекти: матер. Всеукр. Наук.-практ. інтерн.-конф. (24 березея 2016 року) / ред. кол. В.О. Стойка та ін. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2016. – С. 15 – 17.