Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

 • Українська
 • English
 • Кірдан Олександр Петрович

  Опубліковано 5 років назад

  DSC_2180

  Посада:  завідувач кафедри, доцент
  Науковий ступінь:  кандидат економічних наук
  Стаж роботи:  більше 20 років
  Біографія:

  Вищу освіту здобув у 1999 році в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Фінанси».

  У 2009 р. підвищив кваліфікацію в центрі післядипломної освіти ДВНЗ «КНЕУ» за спеціальністю «Економічна теорія».

  У цьому ж році захистив дисертацію на тему «Відносини власності в трансформаційній економіці», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки».

  З 2011 р. працює на посаді доцента кафедри економіки та соціально-поведінкових наук.

  У 2015 році пройшов курси підвищення кваліфікації «Викладач-тьютор (організатор) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації».

  Має багаторічний досвід навчальної та наукової діяльності.

  З вересня 2015 р. працює на посаді завідувача кафедри економіки та соціально-поведінкових наук.

  Сфера наукових інтересів: економічна теорія, відносини власності, становлення і розвиток агропромислового сектора економіки України

  Читає курси: економічна теорія, політекономія, історія економіки

  Знання мов: англійська, російська

  Електронна пошта: kirdan_alex@ukr.net

  Основні наукові праці:

  1. Кірдан О.П. Економічна сутність та структура доданої вартості / О.П. Кірдан // Науковий вісник Ужгородського університету, – 2013
  2. Кірдан О.П. Роль та значення сільськогосподарського виробництва в системі народного господарства України / О. П. Кірдан // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2013, №5, Т.1 (204). – С. 129-133.
  3. Кірдан О.П. Розвиток аграрних кластерів як один із шляхів реалізації державної політики в агропромисловому виробництві / О.П. Кірдан// Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, – 2013
  4. Kirdan O.P. Multifunctionality – a tool tо secure agriculture sustainable development / O.P.Kirdan // Научная индустрия европейского континента – Польша, 27.11- 15.12. 2013 г.
  5. Kirdan O.P. Upgrading of Agriculture Material Support / O.P.Kirdan // Перспективные вопросы мировой науки, Болгария, 17 – 25 декабря 2013 г.
  6. Кірдан О.П. Додана вартість у виробництві сільськогосподарської продукції як інструмент збільшення доходу / О.П. Кірдан // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетингове забезпечення ринку продовольства» , 23-24 квітня 2013 р., / Полтавська державна аграрна академія . – Полтава : ПДАА, 2013 . – С. 32-33.
  7. Кірдан О.П. Бурякоцукровий підкомплекс АПК: українські реалії та перспективи розвитку / О.П. Кірдан // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва» (м. Вінниця, 25-26 квітня 2013 р.). Вінниця. – 2013. – С. 33-38.
  8. Кірдан О.П. Організаційно-економічні напрями удосконалення розвитку цукробурякового виробництва / О.П. Кірдан // Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України : матеріали ІІІ всеукр. наук. пр. конф. 16-17 травня 2013 р. – Тернопіль : Крок, 2013. – С. 318-319.