Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

 • Українська
 • English
 • Чвертко Людмила Андріївна

  Опубліковано 5 років назад

  uf34g-psP5Q

  Посада: доцент
  Науковий ступінь: кандидат економічних наук
  Вчене звання: доцент
  Стаж роботи: понад 20 років
  Біографія
  Вищу освіту здобула в Київському технологічному інституті легкої промисловості. У 2005 р. захистила дисертацію на тему «Трудовий потенціал Східного Поділля та Центрального Придніпров’я: демографічний та працересурсний вимір», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.09.01 – Демографія, економіка праці та соціальна політика. На кафедрі фінансів, обліку та економічної безпеки працює 19 років. З 2006 року – на посаді доцента кафедри. Неодноразово проходила наукові стажування, тренінги, курси підвищення кваліфікації, зокрема, в Економічному навчальному центрі Української Академії державного управління при Президентові України (1999 р.), Полтавському університеті споживчої кооперації України (2009 р.), Інституті післядипломної освіти ДННУ «Академія фінансового управління» (2011 р.), Одеській національній академії харчових технологій (2014 р.), Мукачівському державному університеті (2015 р.). У 2014 році підвищила кваліфікацію за категорією «Викладачі-тьютери (організатори) дистанційного навчання вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації».

  Сфера наукових інтересів: страхова система, соціальна економіка

  Читає курси: страхування, страховий менеджмент, теорія безпеки соціальних систем.

  Знання мов: українська, російська.

  Захоплення: художня література, подорожі.

  Електронна пошта: luda_um@ukr.net

  Основні наукові праці

  1.      Чвертко Л. А. Трудовий потенціал Східного Поділля та Центрального Придніпров’я: Демографічний та працересурсний вимір : Автореф. дис … канд. екон. наук / Л. А. Чвертко . – К., 2005. – 21 с.

  2.      Чвертко Л. А. Розвиток страхового ринку України / Л. А. Чвертко // // Фінансова система  України: Актуальні проблеми розвитку : [колективна монографія]. – Умань: ВЦП «Візаві», 2009. – С. 246–291.

  3.      Чвертко Л. А. Генезис страхового ринку України: позитивна динаміка та проблеми розвитку / Л. А. Чвертко // Економіка України: проблеми та перспективи інноваційного розвитку : [колективна монографія]. – К.: НДЕІ, 2011. – С. 312–319.

  4.      Чвертко Л. А. Сучасні тенденції попиту і пропозиції на ринку праці Черкаської області / Л.А. Чвертко // Україна: аспекти праці. – 2012. – № 3. – С. 3–9.

  5.      Чвертко Л. А. Оцінка суб’єктної структури страхового ринку України / Л.А. Чвертко // Економіка України: фінансово-економічні проблеми інноваційного розвитку : [колективна монографія] / Від. ред. В.Ф. Беседін, А.С. Музиченко. – К.: НДЕІ, 2012. – С. 171-179.

  6.      Чвертко Л. А. Соціальна складова національної безпеки України / Л. А. Чвертко, А. С. Музиченко // Інноваційна модель розвитку: тенденції та перспективи економічної трансформації : [колективна монографія] / за ред. В. Ф. Беседіна, А. С. Музиченка. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – С. 90-94.

  7.      Чвертко Л.А. Оцінка розвитку страхування транспортних засобів в Україні / Л.А. Чвертко // Вісник КІБІТ. – 2014. – Вип. №2 (24). – С. 59-61.

  8.      Чвертко Л. А. Конкурентна розвідка в системі економічної безпеки банків / Л. А. Чвертко, А. В. Товкис // Управління фінансово-економічною безпекою. – 2015. – №1. – С. 65-68.

  9.      Чвертко Л. А. Страхування транспортних ризиків як чинник забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання / Л. А. Чвертко // Розвиток національної економіки на інноваційній основі: тенденції та перспективи : [колективна монографія] / за ред. Курмаєва П. Ю., Слатвінського М. А. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – С. 93-101.

  10.  Чвертко Л. А. Сутнісна характеристика страхового ринку та особливості його становлення і розвитку в Україні / Л. А. Чвертко // Фінансове забезпечення сталого розвитку економіки України : [колективна монографія] / за ред. Слатвінського М. А. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – С. 79-91.