Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

 • Українська
 • English
 • Бондарук Ігор Сергійович

  Опубліковано 5 років назад

  Бондарук

  Посада: доцент
  Науковий ступінь: кандидат економічних наук
  Стаж роботи: 7 років
  Біографія

  Вищу освіту здобув у 2007 р. в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Фінанси» (диплом магістра з відзнакою).

  У 2013 р. захистив дисертацію на тему: «Пенсійне забезпечення в системі економічної безпеки держави», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством».

  На кафедрі маркетингу та управління бізнесом працює 3 роки. З 2014 року – на посаді доцента кафедри.

  У 2015 році пройшла курси підвищення кваліфікації «Викладач-тьютор (організатор) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації».

  Сфера наукових інтересів: економічна безпека держави.

  Читає курси: підприємництво і бізнес-культура, маркетинг послуг, управління конкурентоспроможністю.

  Знання мов: українська, російська.

  Захоплення: рибалка, автоспорт.

  Електронна пошта: bondaruk_igor@ukr.net

  Основні наукові праці:
  1. Бондарук І. С. Засади реформування оплати праці та системи пенсійного забезпечення в Україні / І. С. Бондарук // Економіка України: стратегічне планування/ від. ред. В. Ф. Беседін, А. С. Музиченко. – 2008. – С. 264–269.
  2. Бондарук І. С. Теоретичні основи та принципи системи пенсійного забезпечення / І. С. Бондарук // Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць НДЕІ, Випуск 3(94)/наук. ред. І. Г. Манцуров. – К., 2009. –  С. 174–177.
  3. Бондарук І. С. Зарубіжний досвід організації систем пенсійного забезпечення / І. С. Бондарук // Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць НДЕІ, Випуск 4(95)/ наук. ред. І. Г. Манцуров. – К., 2009. –  С. 166–169.
  4. Бондарук І. С. Правове регулювання пенсійного забезпечення в Україні / І. С. Бондарук // Вісник Черкаського університету. Серія економічні науки. – 2010. – Вип. 187.– С.57–62.
  5. Бондарук І. С. Організація систем пенсійного забезпечення в зарубіжних країнах / І. С. Бондарук // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №7(121). –  С. 189–194.
  6. Бондарук І. С. Соціальне забезпечення в системі соціального захисту / І.С.Бондарук // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси»: зб. наук. пр. Луцький національний технічний університет. Вип. 8 (29). – Ч. 2. – Луцьк, 2011. – С. 83–88.
  7. Бондарук І. С. Оцінка ролі системи пенсійного забезпечення в економіці соціальної держави / І. С. Бондарук // Прикладна статистика: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. Вип. 9 / Національна акад. статистики, обліку та аудиту. – К. –2011. – С.344–349 (0,4 друк. арк.).
  8. Бондарук І. С. Соціальні аспекти економічної безпеки держави / І. С. Бондарук // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2012. – № 2. – С.92–96 (0,4 друк. арк.).