Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

 • Українська
 • English
 • Білошкурський Микола Васильович

  Опубліковано 5 років назад

  DSC_7146

  Посада: доцент
  Науковий ступінь: кандидат економічних наук
  Вчене звання: доцент
  Стаж роботи: 11 років
  Біографія
  Вищу освіту здобув за спеціальністю «Економіка підприємства» у Вищому закладі освіти «Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу» (диплом спеціаліста з відзнакою) та в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (диплом магістра з відзнакою). Навчається у магістратурі за спеціальністю «Фінанси і кредит».З 2003 року Член Національної спілки журналістів України.У 2008 році пройшов стажування за базовим курсом «Біржовий трейдер Американського фондового ринку».

  У 2009 році захистив дисертацію на тему «Комплексна оцінка ефективності господарської діяльності в системі антикризового управління підприємствами», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

  З 2011 року Член Всеукраїнської спілки вчених-економістів.

  У 2014 році підвищив кваліфікацію за категорією «Викладачі-тьютери (організатори) дистанційного навчання вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації».

  У жовтні 2014 року отримав атестат доцента.

  Наприкінці 2014 року успішно закінчив курс «Фінансовий менеджмент» через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.

  Нагороджений Почесною грамотою Державного комітету України у справах сім’ї та молоді (2003 р.), Подякою Президії Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності (2005 р.), Почесною грамотою Виконавчого комітету Уманської міської ради (2011 р.) та Подякою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2014 р.).

  На кафедрі фінансів, обліку та економічної безпеки працює з 1 вересня 2015 року на посаді доцента кафедри.

  Сфера наукових інтересів: теоретико-методологічні основи антикризового фінансового менеджменту промислового підприємства.

  Читає курси: фінанси, фінансовий аналіз, фінансовий менеджмент, фінансовий менеджмент у банку.

  Знання мов: українська, російська, англійська

  Захоплення: поезія, гра на гітарі.

  Електронна пошта: brownick@yandex.ua

  Основні наукові праці:
  1.     Білошкурський М. В. Комплексна оцінка ефективності господарської діяльності в системі антикризового управління підприємствами [Текст] : автореф. дис… канд. екон. наук: 08.00.04 / Білошкурський Микола Васильович ; ПВНЗ «Європейський ун-т». – К., 2009. – 20 с.

  2.     Білошкурський М. В. Управління фінансовою діяльністю підприємств як необхідний елемент менеджменту / М. В. Білошкурський // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» : Випуск 26 : У двох частинах / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2010. – Частина ІІ. – С. 126-133.

  3.     Білошкурський М. В. Методологія оцінки ефективності господарської діяльності в антикризовому управлінні підприємствами : [монографія] / М. В. Білошкурський. – Умань : Видавець «Сочінський», 2010. – 180 с.

  4.     Білошкурський М. В. Дослідження впливу трудового фактора на результати виробничо-господарської діяльності підприємства / М. В. Білошкурський // Економіка. Менеджмент. Бізнес : Збірник наукових праць Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій. – К. : Видавництво ДУІКТ, 2012. – № 2(6)/2012. – Том 1. – С. 59-65.

  5.     Білошкурський М. В. Загрози стратегічному розвитку економічної безпеки підприємств агропромислового комплексу України / М. В. Білошкурський, Н. В. Білошкурська // Науково-практичний журнал «Агросвіт». – 2013. – № 6. – С. 23-28.

  6.     Білошкурський М. В. Методичні аспекти економічної діагностики внутрігалузевої конкурентоспроможності підприємств / М. В. Білошкурський // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – 2013. – № 3’2013[41]. – C. 113-116.

  7.     Бізнес-планування : [навчальний посібник з грифом МОНУ] / (у співавторстві). – Бровари : Видавець «АНФ ГРУП», 2014. – 568 с.

  8.     Білошкурський М. В. Аналіз маркетингових логістичних систем матеріального забезпечення підприємств / М. В. Білошкурський // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – Випуск 5. – Частина 2. – С. 24-27.

  9.     Білошкурський М. В. Аналіз стану розвитку економічної безпеки України з урахуванням глобальних загроз / М. В. Білошкурський // Інноваційна модель розвитку: тенденції та перспективи економічної трансформації : [колективна монографія] / За ред. В. Ф. Беседіна, А. С. Музиченка. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. – C. 118-124.