Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

 • Українська
 • English
 • Розширюємо горизонти співпраці

  Опубліковано 2 роки назад

  Урізноманітнення форм долучення студентів спеціальності «Економіка» до проведення наукових досліджень та практичної підготовки, налагодження дієвої співпраці з агропромисловими підприємствами регіону – такою була мета спільного засідання кафедри економіки та соціально-поведінкових наук і адміністрації ТОВ «Світанок – агросвіт» (с. Шляхова, Вінницька обл.)

   Під час зустрічі обговорено напрями спільної роботи: підписано угоду про співпрацю, окреслено основні аспекти співробітництва у рамках кафедральної теми «Інвестиційно-інноваційна складова структурної трансформації економіки України» (керівник к.е.н., доцент Кірдан О.П.); визначено найоптимальніші шляхи розвитку аграрного сектора України.

  Основним складником студентоцентрованого освітнього процесу зі  спеціальності «Економіка» є вміння практично застосувати набуті компетенції у практичній діяльності. Тому, позитивним результатом спільної роботи стало розширення бази проходження практики для студентів Навчально-наукового Інституту економіки та бізнес-освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.