Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

 • Українська
 • English
 • Міжвузівська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Інтеграційні та інноваційні напрями розвитку індустрії гостинності»

  Опубліковано 2 роки назад

  Шановні студенти, аспіранти та молоді вчені!

  Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

  VI Всеукраїнської міжвузівської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Інтеграційні та інноваційні напрями розвитку індустрії гостинності», яка відбудеться 29-30 березня 2017 р. в Одеській національній академії харчових технологій за адресою: м. Одеса, вул. Канатна 112.

  Тематичні секції:

  1. Особливості підприємництва та розвиток окремих сфер індустрії гостинності: вітчизняний та світовий досвід.
  2. Інноваційні технології ресторанного господарства.
  3. Ринок готельних послуг: проблеми та перспективи розвитку.
  4. Україна та її регіони на туристичній карті світу.
  5. Розвиток сфери культури та культурна спадщина України.

  Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

  Порядок роботи конференції:

  29 березня 2017 року

  • 800-1000 – Реєстрація учасників конференції
  • 1000-1200 – Пленарне засідання
  • 1200-1230 – Кава-брейк
  • 1230-1600 – Засідання секцій

  Порядок роботи конференції:

  30 березня 2017 року

  • 800-1100 – Засідання секцій
  • 1100-1200 – Закриття конференції нагородження учасників.

  Для участі у Конференції до 15 березня 2017 року необхідно надіслати на адресу Оргкомітету:

  • Заявку учасника (форма додається);
  • Тези доповіді в електронному вигляді на електронну адресу conference2017@gmail.com;
  • Рецензію кандидата або доктора наук за відповідним фахом.

  Вимоги до оформлення тез:

  • Обсяг тез – 2-3 сторінки;
  • Тип шрифту Times New Roman, розмір шрифту 12, стиль звичайний (normal);
  • Міжрядковий інтервал – 1,5;
  • Відступ на абзац 1,25 – не користуватись кнопкою табуляції;
  • Параметри сторінки: зверху, зліва, справа, знизу – 2 см;
  • Посилання наводяться у тексті в квадратних дужках;
  • У правому верхньому кутку – ім’я та прізвище автора, курс, спеціальність, форма навчання, через інтервал прізвище та ініціали наукового керівника, нижче через інтервал назва ВНЗ, місто (див. зразок);
  • Через інтервал по центру – назва доповіді (великими літерами, жирним шрифтом, розмір шрифту – 12);
  • Через інтервал друкується основний текст доповіді;
  • Список використаних джерел друкується в кінці доповіді;
  • Сторінки не нумеруються; зноски в кінці сторінок і документу не вставляти;
  • Подається електронний варіант у форматі Microsoft Word на адресу: (назвати прізвищем автора).

  *Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори та наукові керівники. У разі значних розходжень поданих тез із вимогами оргкомітет залишає за собою право редагування авторського тексту або відхилення публікації.