Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

 • Українська
 • English
 • Шановні колеги!

  Опубліковано 3 роки назад

  Оргкомітет конференції запрошує Вас взяти участь у роботі ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки», яка відбудеться 24 березня 2016 року в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.
  Тематичні напрями роботи конференції:
  1. Фінансові відносини.
  2. Економіка підприємства.
  3. Облік і аудит
  4. Інвестиційна діяльність та фондові ринки.
  5. Економіка АПК.
  6. Туризм і готельно-ресторанний бізнес.
  7. Управління персоналом та економіка праці.
  8. Регіональна економіка.
  9. Державне регулювання економікою.
  10. Зовнішньоекономічна діяльність.
  11. Фінансово-економічна безпека.

  Доповіді будуть надруковані у збірнику наукових праць за підсумками конференції.

  Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
  Для участі в конференції слід надіслати:
  – тези доповіді (названу № обраного напряму та прізвищем автора, наприклад, 2Іщук.doc);
  – заявку на участь у роботі конференції (зразок додається);
  – скановану копію квитанції про оплату редакційно-видавничих послуг та організаційного внеску (за умови безпосередньої участі у роботі конференції).
  Після одержання і розгляду матеріалів оргкомітет інформує авторів про їх прийняття.
  Тези, що не відповідають вимогам, надіслані без грошового переказу або надіслані пізніше вказаного терміну, не розглядаються.
  Термін подання матеріалів – до 10 березня 2016 року

  Вимоги до оформлення:
  Тези приймаються у форматі Word (*.doc) обсягом 3-5 сторінок формату А-4, через 1,5 інтервали. Поля: всі – по 2 см., абзац – відступ на 1,27 см. Шрифт: Times New Roman, розмір – 14. Назва пишеться великими літерами (шрифт: Times New Roman, розмір – 14), виділяється напівжирним та розміщується в центрі. Після назви доповіді праворуч – прізвище та ініціали автора(ів), відомості про науковий ступінь та вчене звання, місце роботи або навчання автора (ів). Для набору формул, графіків і таблиць використовуються утиліти, що вмонтовані у Word.
  Список використаних джерел оформляється відповідно до нового стандарту з бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006
  Доповіді надсилати в електронному варіанті на електронну пошту: fin_kafedra2015@ukr.net

  Фінансові умови:
  1. Витрати на відрядження (проїзд, проживання, харчування тощо) оплачуються за рахунок учасників.
  2. Вартість публікації складає 20 грн. за 1 друковану сторінку
  3. Для безпосередньої участі у роботі конференції потрібно сплатити організаційний внесок 80 грн. з учасника конференції (для підготовки і проведення протокольних заходів згідно з програмою роботи конференції).

  Кошти надсилати за наступними реквізитами:
  Чвертко Л. А., номер рахунку 29244825509100 в КБ «ПриватБанк», МФО 305299, м. Умань,
  ОКПО 14360570, картковий рахунок 5168 7572 2928 7158, обов’язково вказати «За участь у конференції», ПІБ автора(ів).

  Заявка
  на участь у конференції
  Прізвище, ім’я, по батькові
  Науковий ступінь, вчене звання
  Місце роботи (навчання)
  Посада
  Поштова адреса (з індексом)
  Контактний телефон
  E-mail
  Назва секції
  Назва доповіді

  Форма участі:
  – виступ з доповіддю
  – участь у якості слухача
  – тільки публікація тез

  Телефони для довідок у м. Умані:
  0(4744) 5 20 80, 097 618 89 89 – Чвертко Людмила Андріївна

  Адреса оргкомітету:
  Кафедра фінансів, обліку та економічної безпеки, Інститут економіки та бізнес освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, вул. Садова, б. 2, м. Умань, Черкаська область, 20300.
  e-mail: fin_kafedra2015@ukr.net213Міністерство освіти і науки України
  Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
  Інститут економіки та бізнес-освіти
  Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

  ІІІ Всеукраїнська
  науково-практична конференція
  молодих учених та студентів
  «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки»

  24 березня 2016 р.

  м. Умань