Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

 • Українська
 • English
 • Захист звітів з виробничої практики студентами напряму підготовки 6.140103 «Туризм»

  Опубліковано 3 роки назад

  Виробнича практика студентів є важливою складовою частиною навчального процесу з підготовки кваліфікованих фахівців туризму у вищих навчальних закладах, що проводиться з метою поглиблення теоретичних знань, формування вмінь і набуття практичних навичок самостійного виконання професійних завдань.

  Метою виробничої практики є закріплення знань, які здобуті студентами в процесі вивчення теоретичних курсів з гуманітарних, фундаментальних і професійних дисциплін, а саме оволодіння студентами сучасними методами та формами аналізу організації управління, навчання, набуття професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретних ситуацій, що складаються на підприємствах в сучасних умовах.

  Студенти на практиці відпрацьовують навички функцій таких первинних посад: турагента, помічника менеджера туристичного підприємства, організатора туризму.

  Впродовж практики студенти ознайомлюються з нормативними документами, напрямами діяльності туристичної організації та основними технологічними процесами.

  Отже, основною метою виробничої практики студентів IV курсу є відповідальний період набуття певних практичних навичок згідно отриманих теоретичних знань в туристській галузі. Вона доповнює і поширює отримані студентами теоретичні знання з комплексу дисциплін, які пов’язані між собою, поглиблює і розширює набутий досвід попередньої ознайомчої практики.

  Виробнича практика, організована кафедрою технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи пройшла успішно та у зазначені терміни.фото_1 По завершенню проходження практики студенти підготували звіти, в яких представили детальну й всебічну характеристику діяльності туристичних підприємств. Так, студентам потрібно було проаналізувати фінансовий стан та результати діяльності підприємств, з’ясувати їх організаційну структуру й систему управління, охарактеризувати маркетингову діяльність, специфіку надання туристичних послуг.фото_2

  Комісія з виробничої практики студентів НН інституту економіки та бізнес-освіти приймала звіти студентів, оцінювала їх роботу та оформлення звітної документації, щоденників та звітів.

  До складу комісії входили: заступник директора з практики к.е.н. Кузьменко О.А., доцент кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи Поворознюк І.М., керівник виробничої практики к.е.н., ст. викладач кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи Осьмьоркіна Н.М.фото_3Комісії, як і студентству, особливо цікаво було переглядати звіти, до яких було прикріплено багато фото студентів та презентації із виробничої практики.фото_4Комісія високо оцінила оформлення звітів про проходження практики. Студенти захистили звіти на належному рівні, що говорить про високий ступінь фахової підготовки.

  Вітаємо студентів!