Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

  • Українська
  • English
  • Міні-конференція „Сучасні особливості управління підприємствами туристичної сфери”

    Опубліковано 3 роки назад

       Пошук нових можливостей досягнення вищого рівня ефективності діяльності підприємств туристичної сфери зумовлює необхідність розуміння сутності та особливостей управління ними в сучасних умовах розвитку туристичного ринку. Еволюція розвитку туризму та систем менеджменту вимагають від керівників туристичних підприємств врахування нових особливостей щодо технології управління.6_22kzN_eMcСаме розгляд таких важливих та актуальних питань для майбутніх фахівців туристичної галузі, нині – студентів IV курсу Інституту економіки та бізнес освіти за напрямом підготовки “Туризм” та “Готельно-ресторанна справа”, став предметом дослідження міні-конференції “Сучасні особливості управління підприємствами туристичної сфери”.

    Даний захід відбувся наприкінці грудня 2015 року в рамках відкритого заняття з дисципліни “Менеджмент організацій” к.е.н., доцента Богашка Олександра Леонідовича та проведений з використанням сучасних інтерактивних методик навчання, що пройшли багаторічну апробацію у навчальних закладах багатьох країн світу, та застосовуються також і у вітчизняній педагогіці. Мета застосування інтерактивних методів полягає не тільки в спонуканні студентів до активної роботи, а й ініціюванні їх творчості, розвитку комунікативних навичок.Fn04W_iQGs8У ході заняття студенти з’ясували основні фактори, які впливають на управлінську діяльність туристичних підприємств. Частково-пошуковий метод розгляду матеріалу, застосований Олександром Леонідовичем, спонукав студентів до роздумів, самостійного пошуку відповідей на актуальні питання щодо управління розвитком туристичних підприємств в складних умовах сьогодення.xtbH_Lgu9xQДоповіді студентів відображали особливості технології управління, постійно пов’язувалися з життєвим досвідом та матеріалами інших дисциплін. Студенти приймали участь в наукових дискусіях, активно відповідали на запитання, висловлювали припущення, а потім знаходили підтвердження у матеріалах представлених на слайдах.ZPyLx1em1YoСподіваємося, що нинішня міні-конференція стане одним із заходів на шляху подальших наукових відкриттів та сприятиме конструктивному обміну досвідом та сучасними ідеями в студентському колективі.