Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

 • Українська
 • English
 • Стратегічні аспекти антикризового управління економічною безпекою підприємств

  Опубліковано 4 роки назад

  12 травня на кафедрі економіки підприємства, фінансів та фінансово-економічної безпеки, в рамках заходів економічного факультету до Дня Науки, було проведено круглий стіл на тему «Стратегічні аспекти антикризового управління економічною безпекою підприємств».
  Фото1  В нинішніх кризових умовах проблематика заходу є надзвичайно актуальною, тому назріла потреба обговорити основні питання стратегічного розвитку національної економіки України в цілому та підприємств різних галузей зокрема. Тому головна мета зібрання полягала у виробленні рекомендацій, побудові цілісної системи протидії руйнівним проявам кризи, розробці програми дій щодо мінімізації впливу викликів і загроз економічній безпеці суб’єктів господарювання.
  Фото2Для досягнення мети, як результату обміну досвідом професорсько-викладацького складу кафедри економіки підприємства, фінансів та фінансово-економічної безпеки, було запропоновано такі проблемні питання круглого столу:
  1. Коригування стратегії підприємства в умовах соціально-економічної кризи.
  2. Стратегічне антикризове управління: теорія, методологія і практика.
  3. Виклики і загрози фінансово-економічній безпеці підприємств.
  4. Підвищення продуктивності виробничих ресурсів підприємств як необхідна умова виживання.
  5. Інвестиційно-інноваційна діяльність в кризових умовах господарювання.
  6. Трансформація системи мотивації персоналу в умовах кризи.
  7. Захист майнових інтересів підприємства як основа забезпечення його фінансово-економічної безпеки.
  Фото3Підбиваючи підсумки круглого столу, заступник завідувача кафедри з наукової роботи, к. е. н., доцент Людмила Чвертко зокрема зазначила, що системна соціально-економічна криза сучасності, в умовах воєнних дій на Сході України, вимагає від підприємців та службовців докорінного перегляду затверджених стратегій на засадах антикризового менеджменту та зміцнення фінансово-економічної безпеки. Розроблені рекомендації лягли в основу резолюції круглого столу, ознайомлення з якою буде корисною підприємцям, службовцям і всім, хто цікавиться економічними проблемами сьогодення.