Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

  • Українська
  • English
  • Випереджувальне навчання як метод викладання економічної теорії

    Опубліковано 4 роки назад

    IMG_20150323_104326Лекція з економічної теорії ‒ головна інформаційна магістраль, яка дозволяє сформувати у студентів логіку економічного мислення та культури. Студенти оволодівають базовими елементами пізнання і аналізу економічних процесів, навчаються приймати обґрунтовані рішення економічних проблем.IMG_20150323_104339При викладанні економічної теорії вагомого значення набуває використання прийомів випереджувального навчання. Вони передбачають попередню підготовку студентів до обговорення основних питань лекції та є ефективними, коли інформативний матеріал об’ємний, насичений новими термінами та поняттями.IMG_20150323_104356У навчальному процесі для студентів І курсу, які тільки почали опановувати ази економічної науки, в рамках вивчення курсу «Сучасні економічні теорії» доцент кафедри економічної теорії та комерційного і трудового права Слатвінський М. А. провів лекцію з прийомами випереджувального навчання.IMG_20150323_104536Для проведення лекції студентам попередньо було підготовлене інформаційне завдання, з яким вони могли ознайомитися. Карта завдання включала актуальність теми, навчальні цілі, план, опорний конспект лекції та завдання для самостійної підготовки (контрольні питання, тестові завдання, робота з періодикою, інформацією з Інтернет, створення навчальної мультимедійної програми тощо). IMG_20150323_104605Впровадження прийомів випереджального навчання – це, звичайно, крок уперед у навчальному процесі, де міжособистісна взаємодія та діалог суб’єктів навчального процесу спрямоване на осмислену і продуктивну діяльність студентів.     IMG_20150323_104616 IMG_20150323_104629