Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

 • Українська
 • English
 • Використання активних методів навчання

  Опубліковано 4 роки назад

  1Активні форми навчання – це певний тип діяльності студентів, пов’язаний з вивченням навчального матеріалу в ході проведення інтерактивного заняття. Пріоритет серед інтерактивних методів належить іграм, вправам і завданням, мета яких стимулювати пізнавальний процес.2Активність студентів при такій подачі матеріалу проявляється яскраво, носить тривалий характер й «змушує їх бути активними».

  Ігрові форми й методи підготовки фахівців дозволяють оптимально враховувати вимоги обраної студентами спеціальності, створювати ситуації, беручи участь у яких вони оволодіють мистецтвом швидко й ефективно вирішувати управлінські завдання, розвивати економічне мислення.

  Використання ігрових методів забезпечує можливість створити студентам певні ситуації, що передбачають не одне, а цілу низку професійних рішень.3Для проведення практичного заняття студентам III-курсу напередодні було роздано матеріали і завдання. Карта завдання включала в себе: актуальність теми, навчальні цілі, план, теоретичні відомості про вправи і завдання, які були винесені на заняття.4Саме застосування активних методів на відміну від традиційних, активізує розумові процеси студентів, спонукує їх до постійного творчого пошуку, учить студентів аналізувати інформацію, будувати зв’язне логічне висловлювання, вчить спілкуванню один з одним, умінню правильно викладати свою точку зору, терпимо ставитися до думки іншої людини. Всі ці вміння є фундаментом їхньої майбутньої професії. Таким чином, можна сказати, що активні методи спрямовані на створення сприятливого мотиваційного й емоційного фону на занятті.