Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

  • Українська
  • English
  • Опубліковано 4 роки назад

    Поєднання ґрунтовних теоретичних знань з міцними практичними навичками є особливо важливим компонентом підготовки майбутнього фахівця з туризму. Ознайомлення з процесом роботи туристичних підприємств допомагає сегментувати отримані знання та зосередити увагу на головних напрямах подальшого професійного удосконалення майбутніх фахівців. Нещодавно студенти четвертого курсу напряму підготовки «Туризм» закінчили проходження виробничої практики, а 16 квітня відбувся захист звітів …