Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

 • Українська
 • English
 • Використання новітніх педагогічних технологій у підготовці майбутніх фахівців туристичної галузі

  Опубліковано 4 роки назад

  Значущість інтерактивного навчання у вищій школі полягає у тому, що воно відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх студентів. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання ділових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації.

  Особливо важливим для розвитку професійних знань, умінь і навичок студентів напряму підготовки «Туризм» є використання ділових ігор, у процесі яких розв’язують комплекс завдань: засвоєння нового, закріплення матеріалу, розвиток креативності студентів. Застосування ділових ігор у процесі професійної підготовки фахівців галузі туризму дає можливість цілеспрямовано забезпечити студентів ефективними способами вирішення різних ситуацій і задач у туристичному бізнесі.

  У навчальному процесі з метою формування готовності фахівців туристичної галузі до здійснення професійної діяльності в рамках курсу «Організація готельного господарства» викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Осьмьоркіна Н.М. використала на семінарському занятті для студентів 34 і 35 груп ділові ігри «Компетентність» та «Згладжування конфліктів».DSC_0012  Метою ділових ігор є відпрацювання умінь і навичок згладжування конфліктів та перевірка компетентності майбутніх фахівців туристичної галузі.DSC_0014Після закінчення ділових ігор викладач зробила їх аналіз, наголосила на позитивних моментах та указала на помилки під час їх проведення.DSC_0015

  Ділові ігри виявилися цікавими й корисними – студенти активно працювали, проявили свої здібності та отримали позитивні враження від заняття.

  Отже, реалізація методики інтерактивного навчання забезпечує формування необхідних сучасному фахівцю туристичної галузі умінь та навичок для ефективної професійної діяльності.