Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

  • Українська
  • English
  • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

    Опубліковано 4 роки назад

    20 березня 2015 року на базі Київського національного університету технологій та дизайну відбулася Міжнародна науково-практична інтернет-конференція на тему: «Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку».фото1Учасників конференції привітала Ігнатьєва І.А., д. е. н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного університету технологій та дизайну. Модератори конференції Лойко В.В., д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства та Денисенко М.П., д. е. н., професор кафедри економіки підприємства цього ж університету, вели наукову дискусію з ученими Національного університету «Львівська політехніка», Національного університету «Острозька академія» та Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.фото2Модератором від нашого університету була декан економічного факультету. До роботи конференції долучилися в режимі он-лайн Музиченко А.С., д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства, фінансів та фінансово-економічної безпеки з доповіддю на тему: «Складові фінансово-економічної безпеки на національному рівні»; Курмаєв П.Ю., д. е. н., професор цієї ж кафедри з доповіддю на тему: «Аналіз наукових підходів до визначення сутності економічної безпеки» та Білошкурський М.В., к. е. н., доцент кафедри маркетингу та управління бізнесом з доповіддю на тему: «Зміцнення економічної безпеки України інструментами монетарної політики».фото3Учасники конференції жваво дискутували щодо вирішення нагальних економічних проблем сьогодення, пропонуючи шляхи їх вирішення. Використання сучасних інформаційних систем проведення відео-конференцій дозволило взяти участь нашим науковцям дистанційно, без виїзду до Києва, а це – суттєва економія коштів та зусиль. Маємо сподівання, що надалі такі конференції будуть проводитися частіше, що дозволить професорсько-викладацькому складу економічного факультету розширити сферу наукового співробітництва як на Всеукраїнському, так і на міжнародному рівні.фото4