Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

  • Українська
  • English
  • Опубліковано 4 роки назад

    Поєднання теорії та практики в підготовці фахівців галузі знань «Економіка та підприємництво» є запорукою їх майбутніх професійних досягнень. Саме з метою забезпечення практичної компоненти у навчальному процесі традиційно викладачами кафедри економіки підприємства, фінансів та фінансово-економічної безпеки організовуються зустрічі з представниками фінансово-кредитних установ, організацій, підприємств. Так, в рамках такої співпраці 26 лютого доцентом Міщук О.В. було …

    Опубліковано 4 роки назад

    Розвиток будь-якої держави найчастіше визначається рівнем інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освіті. Тому питання інформатизації надзвичайно важливе для кожного навчального закладу. Воно є невід’ємною складовою будь-якого суспільства, яке відображує основні тенденції розвитку світових процесів глобалізації. Також є інформаційно-комунікаційною основою для підвищення рівня освіти, всебічного розвитку особистості й соціально-економічних систем суспільства. Ступінь інтеграції будь-якого навчального чи наукового …