Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

  • Українська
  • English
  • Виробнича практика як чинник підготовки майбутніх фахівців

    Опубліковано 4 роки назад

    Новий семестр 2015 н.р. для студентів старших курсів напряму підготовки 6.140103 Туризм та 6.140101 Готельно-ресторанна справа розпочнеться з проходження виробничої практики.фото 1  Практична підготовка студентів є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і має на меті набуття ними професійних навичок та вмінь.

    Метою виробничої практики є ознайомлення безпосередньо на підприємствах, в установах та організаціях з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, закріплення, поглиблення та систематизація знань та вмінь отриманих студентами в процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін, відпрацювання вмінь і навичок з професії та спеціальності, а також збір матеріалу для виконання курсових та випускних кваліфікаційних робіт. Виробнича практика проводиться на підприємствах (організаціях, установах) на основі укладених договорів.фото 2Під час проходження практики студенти напрямів підготовки туризм та готельно-ресторанна справа зможуть поглибити та закріпити теоретичні знання, отримані в процесі навчання, оволодіти сучасними методами, формами, засобами майбутньої професійної діяльності, її організації, сформувати професійні уміння і навички, виховати потребу постійного удосконалення.фото 3Студенти будуть проходити практику на підприємствах туристичного та готельно-ресторанного бізнесу серед яких: туристичні агенції, туристичні оператори, спортивно-оздоровчі комплекси, лікувально-оздоровчі комплекси, розважальні комплекси, готельно-ресторанні комплекси.