Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

  • Українська
  • English
  • Вітаємо!

    Опубліковано 4 роки назад

    Колісніченко Поліну Тимофіївну  з успішним  захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата  економічних наук за спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

    Колснченко