Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

  • Українська
  • English
  • Опубліковано 4 роки назад

    Колісніченко Поліну Тимофіївну  з успішним  захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата  економічних наук за спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

    Опубліковано 4 роки назад

    Дбайливе ставлення до власного здоров’я – це досить актуальна проблема сучасного суспільства, адже здоров’я вважається головною цінністю в житті людини. З метою формування активної позиції протидії всім небезпечним для здоров’я та життя явищам   студентам  третього курсу проведено виховний захід на тему: «Здоровий спосіб життя молоді».  Захід був спрямований на виховання у студентів ціннісного ставлення до …