Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

  • Українська
  • English
  • Опубліковано 4 роки назад

    Однією із форм удосконалення економічних теоретичних і практичних знань та навичок студентів є проведення ділових та розважальних ігор. Так, під час проведення тижня спеціальностей «Економіка підприємства», «Фінанси і кредит», «Облік і аудит» для студентів другого курсу було проведено ділову гру «Залізний підприємець», а для студентів першого курсу – розважальну гру «Фінансисти, обліковці, економісти – супер-спеціалісти». …