Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

 • Українська
 • English
 • Політичні, правові та фінансово-економічні пріоритети розвитку економіки України: стратегія і перспективи

  Опубліковано 5 років назад

  28 травня 2013 року на базі кафедри маркетингу та управління бізнесом економічного факультету, науково-дослідної лабораторії з проблем розвитку нових інтегрованих структур, науково-дослідної лабораторії з проблем державних фінансів України відбулася ІV Міжнародна науково-практична конференція «Політичні, правові та фінансово-економічні пріоритети розвитку економіки України: стратегія і перспективи». Голова організаційного комітету конференції – доцент, декан економічного факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, співголова – Царенко Олександр Михайлович, д. е. н., професор, завідувач кафедри маркетингу та управління бізнесом, відповідальний за проведення – Білошкурський Микола Васильович, к. е. н., доцент кафедри маркетингу та управління бізнесом.
  До роботи науково-практичної конференції долучилося понад 100 учасників вищих навчальних закладів України, Росії, Білорусії та Польщі, а також менеджери провідних фінансово-економічних установ.

  фото1

  Відкрила конференцію та від імені проректора з наукової роботи привітала учасників Поворознюк Інна Миколаївна – к. е. н., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, заступник декана з наукової роботи економічного факультету.
  На пленарному засіданні в режимі вебінару (on-line) з науковими доповідями виступили: Шульга Віктор Іванович – к. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики та інформаційної діяльності Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, тема доповіді «Проблеми та перспективи національного економічного розвитку в контексті глобальних економічних трансформацій»;

  фото2

  Демідов Олексій Анатолійович – к. е. н., доцент, виконавчий директор аудиторської фірми «Украудит ХХІ – центр», тема доповіді «Політико-економічні аспекти розвитку виробництва».

  фото3

  В режимі безпосередньої участі (off-line) з науковими доповідями виступили:
  Халахур Ігор Вікторович – директор Уманського регіонального центру приватного акціонерного товариства «Страхова група «ТАС», тема доповіді «Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України»;

  фото4

  Фоменко Людмила Геннадіївна – аспірантка кафедри маркетингу та управління бізнесом УДПУ, тема доповіді «Ефективна цінова політика як один з основних елементів успішного господарювання малих сільськогосподарських підприємств України»;

  фото5

  Коган Наталія Юріївна – викладач кафедри маркетингу та управління бізнесом УДПУ, тема доповіді «Кредитування сільськогосподарських виробників як шлях підвищення конкурентоспроможності АПК»;
  Петрухіна Любов – студентка ІІІ курсу економічного факультету УДПУ, тема доповіді «Значення конкурентних стратегій у підприємстві»;

  фото6

  Автомеєнко Артем – студент ІІІ курсу економічного факультету УДПУ, тема доповіді «Маркетингові комунікації як інструмент диференціації товару».

  фото7

  Решта учасників продовжили роботу конференції у секційних засіданнях:
  Секція 1 «Політичні та правові аспекти розвитку національної економіки України»;
  Секція 2 «Теорія і практика ринкових перетворень: економічний та соціальний контекст»;
  Секція 3 «Перспективи та пріоритети провадження бюджетної, податкової та фінансової політики в сучасних умовах розвитку економіки»;
  Секція 4 «Стратегія соціально-економічного розвитку сільських територій».
  Учасники конференції виступили зі своїми науковими дослідженнями та доповідями, що відображали проблеми, пов’язані з особливостями соціально-економічних проблем розвитку регіонів в умовах інноваційної спрямованості та євроінтеграції, реалізації інноваційно-інвестиційної політики, перспектив розвитку фінансової системи України в умовах входження у світовий економічний простір.

  фото8

  Програма конференції об’єднала виступи як представників науки, так і практиків, які поділилися досвідом і розкрили питання щодо сучасного стану та перспектив розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції України.