Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

 • Українська
 • English
 • Актуальні питання використання наукометричних баз даних у наукових дослідженнях

  Опубліковано 5 років назад

  У сучасних умовах організація наукової діяльності стає неможливою без використання світових інформаційних ресурсів, наукометричних баз даних.
  Саме під таким лейтмотивом, 16 квітня, ініціативною групою у складі к. пед. н., доцента Загоруйко Л.О., к. ф.-м. н., доцента Дудика М.В., д. е. н., професора Курмаєва П.Ю. був проведений науково-методичний семінар «Актуальні питання використання наукометричних баз даних у наукових дослідженнях».
  Метою науково-методичного семінару стало обговорення питань, пов’язаних із практичними рекомендаціями щодо публікації результатів наукових досліджень вченими університету у провідних журналах, що включені до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science.
  Серед інших питань, які розглядалися на семінарі доцільно відмітити:
  – алгоритм пошуку журналів, які включені до наукометричних баз даних.
  – вітчизняні наукові періодичні видання у наукометричних базах даних.
  – безкоштовний тестовий доступ до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science.
  По завершенню семінару доповідачі відповіли на запитання присутніх.
  Можна впевнено стверджувати, що науково-методичний семінар буде корисним для професорсько-викладацького складу університету, оскільки дозволить на якісно новому рівні опублікувати результати наукових досліджень.

  DSC_1093

  DSC_1105

  DSC_1112

  DSC_1118

  DSC_1121