Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

 • Українська
 • English
 • Практична підготовка як засіб удосконалення професійної компетентності студентів

  Опубліковано 5 років назад

  Процес формування професійної підготовки майбутніх економістів передбачає педагогічну практику, яка впливає на розвиток професійних та особистісних якостей студентів і обумовлена поєднанням спеціалізації «Викладач економічних дисциплін» із напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030507 «Маркетинг», 6.030508 «Фінанси і кредит» і є складовою частиною навчального плану та обов’язковою для кожного студента.

  Відповідно до графіку навчального процесу студенти 4 курсу економічного факультету проходили педагогічну практику на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Загалом же, базами для проходження педагогічної практики є загальноосвітні школи міста, коледжі, технікуми відповідного профілю, провідні навчальні заклади, в тому числі й університет.

  Слід зазначити, що даний вид практики має навчально-виховний характер, а її особливістю є те, що вона максимально наближена до реальних умов майбутньої професійної діяльності викладача економічного профілю та відіграє важливу роль у системі професійної підготовки майбутнього викладача економічних дисциплін.

  Під час проходження педагогічної практики студенти ознайомлюються з науково-педагогічною роботою викладачів та методичним забезпеченням кафедри та проводять семінарські та практичні заняття за однією з дисциплін (підбір літератури, складання плану, розробка практичного завдання).

  Одним із важливих аспектів даного виду практики є формування самооцінки професійно важливих якостей, усвідомлення студента в ролі майбутнього викладача економічних дисциплін. Розуміння цього стає поштовхом до самовдосконалення, розвитку здібностей, удосконалення умінь студентів, необхідних для майбутньої викладацької діяльності.

  image-010b3a730446dd2c35ee1ba4f40a31cfc9802f565be5a049191ee97c937da275-V

  image-268e46eaf9456a243b7e4140e03f08893429d81c2526189347863b3fa4a9a485-V

  image-f75e54090234e6bd7132be1b1f224f821a9b3826a06b27812268f9f1ac62ab82-V