Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

 • Українська
 • English
 • Науково-практична конференція «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки»

  Опубліковано 5 років назад

  20 березня 2014 року на економічному факультеті за ініціативи кафедри економіки підприємства, фінансів, обліку і аудиту відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки».

  фото 1

  фото 2
  У конференції взяли участь більше 100 учасників – науковці, молоді вчені, аспіранти та студенти провідних навчальних закладів України, доповіді яких мали соціально-економічне спрямування й були об’єднані загальною проблематикою конференції.
  Програмою науково-практичної конференції передбачено пленарне засідання та роботу наукових секцій. На обговорення були винесені питання про сучасні проблеми економічного розвитку України, особливості впровадження інноваційних моделей співпраці бізнесу та влади, пріоритети політики імпортозаміщення, пошук перспектив раціонального використання природних ресурсів та розвитку електронної комерції; стан сучасного страхового ринку, проблеми молодіжного безробіття та ін.

  фото 3

  фото 4

  фото 5

  фото 6

  фото 7
  Виступи учасників та їх дослідження мали високий рівень якості, відзначалися актуальністю та науковою новизною. За змістовність та глибину висвітлення матеріалів досліджень окремі доповідачі отримали не тільки сертифікати учасників конференції, а й грамоти.
  фото 10

  фото 9

  фото 8
  Участь у цій конференції дала змогу молодим вченим обмінятися думками щодо отриманих здобутків, налагодити сприятливі умови для наукової співпраці, а також визначити ймовірні перспективні напрями майбутніх досліджень.