Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

 • Українська
 • English
 • Перепустка у світ успіху

  Опубліковано 5 років назад

  Сьогодні знання іноземної мови є не лише показником загальнокультурного рівня, а й одним з необхідних факторів формування високоякісного фахівця. Знання іноземних мов дозволяють по-іншому поглянути на навколишній світ, розвинути пам’ять, поглибити знання і отримати стимул для прояву своїх творчих здібностей.

  0nKEsJvV8lg
  Кафедра економіки підприємства, фінансів, обліку і аудиту здійснює багато заходів спрямованих на підвищення рівня знань іноземної мови. До них належать проведення спільних із зарубіжними вченими наукових досліджень, організація міжнародних наукових конференцій та семінарів, стажування викладачів і студентів за кордоном, обмін науковими і навчально-методичними публікаціями.
  Одним з таких заходів у другому навчальному семестрі є запровадження практики проведення лекційних та практичних занять іноземними мовами. Зокрема, викладач Понедільчук В. І. планує викладання навчальної дисципліни «Економічний розвиток країн світу» англійською мовою. Це дасть змогу не тільки удосконалити вміння читати і писати іноземною мовою, але й навчитися думати, а отже, створювати іншомовні презентації, відвідувати міжнародні конференції та тренінги, вести ділове листування.

  zJSuzSHkZ9I
  Принагідно зауважимо, що для тих, хто зацікавлений у вивченні чи поглибленні англійської, німецької чи французької мов з 17 лютого 2014 року в університеті розпочинається робота курсів іноземних мов. За інформацією щодо їх роботи слід звертатись на кафедру іноземних мов до Шумаєвої Світлани Петрівни (тел. 5-30-33).