Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

 • Українська
 • English
 • Наукові здобутки молодих учених

  Опубліковано 5 років назад

  29-30 січня 2014 року в Бердянському університеті менеджменту і бізнесу проходила ІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених «Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах». Викладачі кафедри туризму та готельно-ресторанної справи і студенти економічного факультету напряму підготовки Туризм  взяли активну участь в проведенні даної конференції.

  Головою оргкомітету д.е.н., професором Л.І. Антошкіною було оголошено подяку ректору УДПУ імені Павла Тичини д. пед. н., професору Побірченко Н.С., завідувачу кафедри економіки підприємства, фінансів, обліку і аудиту д. е. н., професору Музиченку А.С.,  завідувачу кафедри туризму та готельно-ресторанної справи к. соц. н., доценту Бержаніру А.Л., викладачам кафедри туризму та готельно-ресторанної справи к. е. н., доценту Кожухівській Р.Б., к. е. н., доценту Поворознюк І.М.,  ст. викладачу Саквенко Т.М. та вручено почесні грамоти студентам, що взяли участь у конференції.

  фото 1

  фото2