Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

 • Українська
 • English
 • Студентський науковий гурток: «Інвестиційно-інноваційна діяльність в Україні»

  Опубліковано 5 років назад

  При кафедрі економічної теорії і права розпочинає свою роботу студентський науковий гурток за тематичним спрямуванням: «Інвестиційно-інноваційна діяльність в Україні» під керівництвом доц. Слатвінського М. А.

   Діяльність наукового гуртка спрямована на розвиток творчих здібностей студентів з метою набуття ними фахових (професійних), особистісних, коґнітивних компетенцій, а також досвіду одержання знань та умінь через дослідження.

  22      Студенти, котрі відвідують засідання наукового гуртка мають можливість:

  1) ознайомитися з принципами, методами, інструментарієм наукової та дослідницької роботи;

  2) приймати участь в науковому житті університету (написання статей, тез доповідей, наукових робіт), що публікуються в різних наукових виданнях;

  3) розвивати свої творчі здібності, виступаючи на наукових семінарах та конференціях, присвячених дослідженню найактуальніших питань розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні;

  4) застосовувати набутий досвід дослідницької роботи в процесі навчання.

  На засіданнях гуртка розглядатимуться актуальні проблеми теорії та практики інвестиційно-інноваційної діяльності. Тематика доповідей присвячена проблемам активізації інвестування в економіку країни, розвитку в Україні інноваційної діяльності тощо.

  Орієнтовна тематика роботи гуртка на 2013-2014 н.р.:

  1. Організаційно-економічні проблеми інвестиційно-інноваційної діяльності.

  2. Державна підтримка інвестиційно-інноваційної діяльності.

  3. Інноваційне суспільство та сучасні ІТ-технології.

  4. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку.

  5. Інвестиційно-інноваційна модель розвитку економіки.

  img_4286