Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

 • Українська
 • English
 • Захист випускних кваліфікаційних робіт

  Опубліковано 5 років назад

  18 червня на економічному факультеті відбувся захист випускних кваліфікаційних робіт бакалаврів за напрямом підготовки 6.020107 Туризм.

  Студенти захищали перед Державною екзаменаційною комісією результати своїх наукових пошуків з проблем розвитку туризму, механізмів управління туристичними підприємствами та способів підвищення їх конкурентоспроможності, а також обґрунтовували шляхи підвищення рівня і якості надання туристичних послуг та ефективності функціонування туристичної сфери України.

  DSC_0258

  DSC_0159

  Випускники продемонстрували високий рівень теоретичної підготовки, розуміння сутності проблем, які існують в туристичній індустрії. Вони мають сформовані навички проведення ґрунтовного аналізу об’єктів дослідження та розробки практичних рекомендацій щодо подальшого розвитку туристичних підприємств.

  DSC_0299

  DSC_0280